Početna > Auto elektronika > MCP5

Multi control panel 5

MCP5

 

Multi control panel 5 (MCP5) je elektronski uređaj za kontrolu rada motora na automobilima, kamionima, traktorima, kombajnima, radnim mašinama, plovnim objektima ...

 

Multi control panel 5 meri temperaturu motora, spoljnu temperaturu ili kabine, napon akumulatora, broj obrtaja motora (benzinski ili dizel motor) i radne sate motora. Tasterom na uređaju biramo željeni prikaz na displeju kada sija odgovarajuća Led sijalica.

 

Uređaj zvučno upozorava u slučaju povećanja temperature motora iznad radne vrednosti i štiti motor od pregrevanja. Za neadekvatan napon akumulatora - alternatora upozorava led sijalica za napon.

Kontrole su stalno aktivne bez obzira na tekući prikaz na displeju.

 

MCP5 može da ima kontrolni izlaz za priključenje spoljne sirene, alarma, za uključenje ventilatora motora ili za gašenje motora.

 

Za merenje temperatura uređaj koristi svoje temperaturne senzore.

Trajno memorisanje radnih sati motora, tekućeg prikaza i zadatih parametara.

Dimenzije uređaja: 90 x 65 x 27mm.

 

Prikaz displeja:

• Temperatura motora (merni opseg – 25°C - +130°C)

• Temperatura spoljna - kabine (merni opseg – 25°C - +130°C)

• Napon akumulatora (merni opseg 9.0V - 16.0V)

• Broj obrtaja motora (merni opseg 0 - 9990 obr/min)

• Broj radnih sati motora (merni opseg 0 - 9999 sati, sati se mere samo kada motor radi)

Podešavanja:

• Vrednost alarma temperature motora

• Broj bobina (za benzinski motor)

• Odnos remenica radilice i alternatora (za dizel motor)

• Prikaz obrtaja motora (na 10obr/min ili na 100obr/min)

• Jačina sijanja displeja