Početna > Auto elektronika > MCP8

Multi control panel 8

MCP8

 

Multi control panel 8 (MCP8) je elektronski uređaj za kontrolu kretanja i kontrolu rada motora na traktorima, kombajnima, radnim mašinama ...

 

MCP8 meri brzinu kretanja, pređeni put i obrađenu površinu - sa prikazom na gornjem displeju, i temperaturu motora, spoljnu temperaturu (kabine), napon akumulatora, broj obrtaja motora i radne sate motora - sa prikazom na donjem displeju. Tasterima biramo željeni prikaz na displejevima kada sijaju odgovarajuće Led sijalice.

 

Pređeni put se meri u dve vrednosti: ukupno i parcijalno (sa resetom), kao i obrađena površina. Merenje obradjene površine vrši se kada je aktivan heder. Poziciju hedera prikazuje led sijalica za heder.

 

Takođe, MCP8 zvučno upozorava u slučaju povećanja temperature motora iznad radne vrednosti i tako štiti motor od pregrevanja. Za neadekvatan napon akumulatora - alternatora trepuće led sijalica za napon.

Kontrole su stalno aktivne bez obzira na tekući prikaz na displejevima.

 

Uređaj, po potrebi, može da ima i kontrolni izlaz za priključenje spoljne sirene, alarma, za uključenje ventilatora motora ili za isključenje motora.

 

MCP8 koristi dve induktivne sonde, jednu za detekciju kretanja i drugu za poziciju hedera i dva temperaturna senzora za merenje temperatura.

 

Pređeni put (parcijalno i ukupno), obrađena površina (parcijalno i ukupno), radni sati motora, tekući prikaz displejeva i svi zadati parametri su trajno memorisani.

Dimenzije uređaja: 75 x 110 x 25mm.

 

GORNJI DISPLEJ
Prikaz:

• Brzina kretanja (merni opseg 0.0km/h - 100.0 km/h)

• Pređeni put parcijalno (merni opseg 0.000km - 9999km)

• Obrađena površina parcijalno (merni opseg 0.000ha - 999.9ha)

• Pređeni put ukupno (merni opseg 0km - 9999km)

• Obrađena površina ukupno (merni opseg 0ha - 9999ha)

Podešavanja:

• Radna širina zahvata

• Obim točka

• Broj repera (impulsa) po točku

• Jačina sijanja displeja

• Reset pređenog puta parcijalno i obrađene površine parcijalno

 

DONJI DISPLEJ
Prikaz:

• Temperatura motora (merni opseg – 25°C - +130°C)

• Temperatura spoljna - kabine (merni opseg – 25°C - +130°C)

• Napon akumulatora (merni opseg 9.0V - 16.0V)

• Broj obrtaja motora (merni opseg 0 - 9990 obr/min)

• Broj radnih sati motora (merni opseg 0 - 9999 sati, sati se mere samo kada motor radi)

Podešavanja:

• Vrednost alarma temperature motora

• Odnos remenica radilice i alternatora (za dizel motor)

• Prikaz obrtaja motora (na 10obr/min ili na 100obr/min)

• Jačina sijanja displeja