Početna > Auto elektronika > Compact control panel

Compact control panel

compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel

 

Compact control panel (CCP) je elektronski uređaj malih dimenzija, posebno pogodan za ugradnju u vozila.

CCP meri do dve veličine. Merenje, prikaz i stalna kontrola vrednosti sa upozorenjem u slučaju prekoračenja.

 

CCP meri temperaturu motora i štiti motor od pregrevanja, meri napon akumulatora - alternatora, meri broj obrtaja motora, broj moto sati, temperaturu kabine, spoljnu temperaturu, brzinu, površinu...

 

Osim merenja, CCP vrši stalnu kontrolu vrednosti i upozorava zvučnim signalom i blinkanjem displeja u slučaju povišene temperature motora (vrednost je podesiva), kada je napon akumulatora izvan potrebnih vrednosti, nakon isteka intervala moto sati, niske spoljne temperature, itd.

 

CCP meri temperaturu kabine i upravlja radom auto klime, meri temperaturu motora i upravlja radom ventilatora za hlađenje motora ili da nakon dostizanja neke vrednosti uključi spoljnu sirenu, svetlo ili isključi motor, grejač, itd.

 

Tasterom na uređaju bira se prikaz displeja (kada uređaj meri dve veličine) ali i vršimo potrebna podešavanja uređaja.

Uključenjem multipleks opcije uređaj prikazuje jednu veličinu za drugom sa razmakom par sekundi.

Kontrole koje uređaj vrši su stalno u radu bez obzira na trenutni prikaz displeja.

 

Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su na nosaču za laku i brzu montažu.

Senzor za merenje temperature motora ugraditi na motor podmetanjem pod pogodan šraf na glavi motora ili fiksiranjem uz crevo rashladne tecnosti. Senzor treba da naleže na mereno mesto i da se ne podhlađuje od kretanja ili rada ventilatora.

Alarm protiv pregrevanja motora podesiti na osnovu izmerene radne temperature motora uvećane za desetak stepeni.

 

Tehničke karakteristike CCP uređaja:

- Tip displeja: sedmosegmentni LED displej 10mm, 3 cifre

- Boja displeja (po zahtevu): crvena, zelena, bela, plava ili žuta

- Podešavanje jačine sijanja displeja: od 1 do 5, sa sleep funkcijom (sleep funkcija - prigušena jačina sijanja displeja koja se pojača na maksimalnu kod aktiviranja upozorenja ili pritiskom na taster)

- Podešavanje temperature alarma za zaštitu od pregrevanja motora za 5 do 10°C iznad izmerene radne temperature motora, u opsegu od 0 do 150°C

- Opseg merenja temperatura: -25°C do 130°C

- Opseg merenja napona: 9.0V do 16.0V (12V napajanje), 18.0V do 30.0V (instalacija 24V)

- Opseg merenja obrtaja motora: 0 do 20.000 obr/min (prikaz x100)

- Opseg merenja moto sati: 0 do 999

- Opseg merenja brzine kretanja: 0 do 99.9km/h

- Opseg merenja površine: 0 do 99.9ha

- Napajanje uređaja: 12V, 24V

- Dimenzije uređaja: 56 x 36 x 19mm (veličina kutije šibica)

- 5 godina garancije

 

Modeli CCP uređaja sa dve merene veličine:

CCP-TS - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + spoljna temperatura (kabine)

CCP-TOB - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + obrtomer benzinski

CCP-TOD - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + obrtomer dizel

CCP-TV - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + voltmetar

CCP-TM - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + brojač moto sati

CCP-OBV - Obrtomer benzinski + voltmetar

CCP-ODV - Obrtomer dizel + voltmetar

CCP-OBM - Obrtomer benzinski + brojač moto sati

CCP-ODM - Obrtomer dizel + brojač moto sati

CCP-VM - Voltmetar + brojač moto sati

 

Modeli CCP uređaja sa jednom merenom veličinom:

CCP-T - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja

CCP-TR - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + kontrola rada ventilatora hladnjaka, blokada rada motora

CCP-S - Termometar spoljne temperature ili temperature kabine sa upozorenjem za nisku spoljnu temperaturu

CCP-TK - Temperatura kabine + kontrola rada klime

CCP-OB - Obrtomer za benzinski motor

CCP-OD - Obrtomer za dizel motor

CCP-V - Voltmetar napona akumulatora i alternatora sa upozorenjem za neadekvatnu vrednost napona (12V ili 24V)

CCP-M - Brojač moto sati

CCP-B - Brzinometar, merač brzine kretanja

CCP-H - Hektometar, merač površine

CCP-N - Tahometar (brojač obrtaja)

CCP-K - Brojač komada