Početna > Auto elektronika > Compact control panel

Compact control panel

compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel

 

 

Compact control panel (CCP) meri temperaturu motora i štiti motor od pregrevanja, kontroliše napon akumulatora - alternatora, meri broj obrtaja motora, broj moto sati, temperaturu kabine, spoljnu temperaturu, brzinu, površinu...

 

CCP zvučnim signalom i blinkanjem displeja upozorava u slučaju povišene temperature motora, kada je napon akumulatora izvan potrebnih vrednosti, nakon isteka intervala moto sati, niske spoljne temperature, itd.

 

CCP može da meri temperaturu kabine i upravlja radom auto klime, meri temperaturu motora i upravlja radom ventilatora za hlađenje motora ili da nakon dostizanja vrednosti neke merene veličine uključi spoljnu sirenu, svetlo ili da isključi motor, grejač, itd.

 

Tasterom na uređaju bira se željeni prikaz određene merene veličine na displej ili se podešavaju vrednosti.

Uključenjem multipleks opcije uređaj prikazuje jednu veličinu za drugom sa razmakom par sekundi.

Kontrole koje uređaj vrši su stalno u radu bez obzira na trenutni prikaz displeja.

 

Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su na nosaču za laku i brzu montažu.

 

Tehničke karakteristike CCP uređaja:

Tip displeja: sedmosegmentni LED displej 10mm, 3 cifre

Boja displeja: crvena, zelena, bela, plava ili žuta

Podešavanje jačine sijanja displeja: od 1 do 5, sa sleep funkcijom (sleep funkcija - prigušena jačina sijanja displeja koja se pojača na maksimalnu kod aktiviranja upozorenja ili pritiskom na taster)

Opseg merenja temperature: -25°C do 130°C

Opseg merenja napona: 9.0V do 30.0V

Opseg merenja obrtaja motora: 0 do 20.000 obr/min

Opseg merenja moto sati: 0 do 999

Opseg merenja brzine kretanja: 0 do 99.9km/h

Opseg merenja površine: 0 do 99.9ha

Podešavanje temperature upozorenja protiv pregrevanja motora: 0 do 150°C

Napajanje uređaja: 12V, 24V

Dimenzije uređaja: 56 x 36 x 19mm (veličina kutije šibica)

5 godina garancije

 

Compact control panel - modeli uređaja sa dve merene veličine:

CCP-TS - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + spoljna temperatura (kabine)

CCP-TOB - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + obrtomer benzinski

CCP-TOD - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + obrtomer dizel

CCP-TV - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + voltmetar

CCP-TM - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + brojač moto sati

CCP-OBV - Obrtomer benzinski + voltmetar

CCP-ODV - Obrtomer dizel + voltmetar

CCP-OBM - Obrtomer benzinski + brojač moto sati

CCP-ODM - Obrtomer dizel + brojač moto sati

CCP-VM - Voltmetar + brojač moto sati

 

Compact control panel - modeli uređaja sa jednom merenom veličinom:

CCP-T - Termometar temperature motora sa zvučnim i svetlosnim upozorenjem protiv pregrevanja motora

CCP-TR - Termometar temperature motora sa upozorenjem protiv pregrevanja + kontrola rada ventilatora hladnjaka, blokada rada motora

CCP-S - Termometar spoljne temperature ili temperature kabine sa upozorenjem za nisku spoljnu temperaturu

CCP-TK - Temperatura kabine + kontrola rada klime

CCP-OB - Obrtomer za benzinski motor

CCP-OD - Obrtomer za dizel motor

CCP-V - Voltmetar napona akumulatora i alternatora sa upozorenjem za neadekvatnu vrednost napona (12V ili 24V)

CCP-M - Brojač moto sati

CCP-B - Brzinometar, merač brzine kretanja

CCP-H - Hektometar, merač površine

CCP-N - Tahometar (brojač obrtaja)

CCP-K - Brojač komada