Početna > Auto elektronika > Compact control panel

Compact control panel

compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel compact control panel

 

Compact control panel (CCP) je elektronski uređaj malih dimenzija.

CCP meri jednu ili dve veličine, kontroliše i upozorava u slučaju prekoračenja vrednosti.

CCP štiti motor od pregrevanja, kontroliše napon akumulatora - alternatora, meri broj obrtaja motora, broj moto sati, temperaturu kabine, spoljnu temperaturu, brzinu, površinu...

CCP svojim zvučnim alarmom i svetlosnim blinkanjem displeja upozorava u slučaju povišene temperature motora, kada je napon akumulatora izvan potrebnih vrednosti, nakon isteka intervala moto sati, niske spoljne temperature, itd.

CCP može da meri temperaturu kabine i upravlja radom auto klime, meri temperaturu motora i upravlja radom ventilatora za hlađenje motora ili da nakon dostizanjem zadate vrednosti neke merene veličine uključi spoljnu sirenu, svetlo ili isključi motor, grejač, itd.

Tasterom na uređaju bira se prikaz displeja (kada uređaj meri dve veličine) ili se podešavaju granične vrednosti, jačina sijanja displeja i druge opcije u zavisnosti od funkcija koje uređaj poseduje.

 

Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su univerzalni, na nosaču za laku i brzu montažu.

 

Merenje temperature motora

Ugradnja temperaturnog senzora i podešavanje temperature alarma protiv pregrevanja motora:

Temperaturni senzor ugraditi na pogodno mesto na glavi motora, najčešće pod šraf na glavi sa zadnje strane motora ili na crevo rashladne tečnosti.

Zagrejati motor na radnu temperaturu i podesiti alarm oko 10 stepeni iznad izmerene temperature.

 

Tehničke karakteristike CCP uređaja:

Tip displeja: sedmosegmentni LED displej 10mm, 3 cifre

Boja displeja crvena, po zahtevu zelena, bela, plava ili žuta

Podešavanje jačine sijanja displeja: od 1 do 5, sa sleep funkcijom (sleep funkcija - prigušena jačina sijanja displeja koja se pojača na maksimalnu kod aktiviranja alarma ili pritiskom na taster)

Opseg merenja temperatura: -25°C do 150°C

Opseg merenja napona: 9.0V do 30.0V

Opseg merenja obrtaja: 0 do 20.000 obr/min

Opseg merenja moto sati: 0 do 999

Opseg merenja brzine: 0 do 99.9km/h

Opseg merenja površine: 0 do 99.9ha

Podešavanje alarma protiv pregrevanja motora: 0 do 150°C

Napajanje uređaja: 12V, 24V

Dimenzije uređaja: 56 x 36 x 19mm (veličina kutije šibica)

 

Garancija na sve modele CCP uređaja 5 godina.

 

Oznake CCP uređaja:

 

CCP-T - Termometar temperature motora sa zvučnim i svetlosnim alarmom upozorenja protiv pregrevanja motora

CCP-S - Termometar spoljne temperature ili temperature kabine sa upozorenjem za nisku spoljnu temperaturu

CCP-OB - Obrtomer za benzinski motor

CCP-OD - Obrtomer za dizel motor

CCP-V - Voltmetar napona akumulatora i alternatora sa upozorenjem za neadekvatnu vrednost napona (12V ili 24V)

CCP-M - Brojač moto sati

CCP-B - Brzinometar, merač brzine kretanja

CCP-H - Hektometar, merač površine

CCP-N - Brojač obrtaja osovine, merenje prosečnog broja obrtaja sa upozorenjem kod prekoračenja iznad ili ispod u odnosu na zadati

CCP-K - Brojač komada

 

CCP sa više funkcija:

 

CCP-TS - Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja + spoljna temperatura (kabine)

CCP-TOB - Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja + obrtomer benzinski

CCP-TOD - Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja + obrtomer dizel

CCP-TV - Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja + voltmetar

CCP-TM - Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja + brojač moto sati

CCP-TR - Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja + kontrola rada ventilatora hladnjaka, blokada rada motora

CCP-TK - Temperatura kabine + kontrola rada klima uređaja

CCP-OBV - Obrtomer benzinski + voltmetar

CCP-ODV - Obrtomer dizel + voltmetar

CCP-OBM - Obrtomer benzinski + brojač moto sati

CCP-ODM - Obrtomer dizel + brojač moto sati

CCP-VM - Voltmetar + brojač moto sati