Početna > Agro elektronika > MCP-81

MCP81 - brzinomer, hektometar, motor kontroler

MCP8

 

MCP81 je elektronski uređaj za merenje i kontrolu kretanja i kontrolu stanja motora na traktorima, kombajnima, radnim mašinama...
Merenja

MCP81 na gornjem displeju prikazuje brzinu kretanja, pređeni put i obrađenu površinu.

Brzina kretanja se meri sa jednom decimalom (prikaz brzine može biti sa i bez prikaza decimale).

Pređeni put se meri u dve vrednosti: ukupni pređeni put i parcijalni pređeni put za merenje dužine parcele, koji je moguće resetovati.

Obrađena površina se takođe meri u dve vrednosti: ukupno obrađena površina i parcijalna obrađena površina za merenje površine parcele, koju je moguće resetovati. Merenje obrađene površine vrši se kada je heder aktivan. Poziciju hedera prikazuje Led dioda poslednja gore desno koja sija kada je heder aktivan.

Za izračunavanje obrađene površine potrebno je uneti radnu širinu zahvata.

Radna širina zahvata može se deliti na pola i na trećinu.

 

Na donjem displeju MCP81 prikazuje temperaturu motora, spoljnu temperaturu (kabine), napon akumulatora - alternatora, broj obrtaja motora i radne sate motora.

 

Belim tasterom SET biramo prikaz na gornjem displeju i vršimo podešavanja, a sivim na donjem. Prikaz na displeju praćen je ispisom naziva veličine i sijanjem odgovarajuće Led diode iznad displeja.

Četvorocifreni displejevi visokog sjaja, gornji u beloj boji, donji u crvenoj, sa visinom cifara 14mm, pružaju odličnu čitljivost.

Sva merenja su visoke tačnosti. Greška merenja je manja od 1%.

Kontrole i upozorenja

MCP81 upozorava zvučnim signalom, blinkom displeja i led diode u slučaju povećanja temperature motora iznad zadate vrednosti alarma i tako štiti motor od pregrevanja.

Za neadekvatan napon akumulatora (alternatora) blinka led sijalica za napon.

Za upozorenje o malom broju obrtaja motora u slučaju kada je neispravan remen alternatora blinka led doida za obrtaje.

Za upozorenje o isteku servisnog intervala za zamenu ulja u motoru blinka led dioda za radne sate.

 

Sva merenja i kontrole su stalno aktivni bez obzira na tekući prikaz na displejevima.

 

Po potrebi MCP81 može da ima kontrolni izlaz za priključenje spoljne sirene, sijalice, za uključenje ventilatora za hlađenje motora ili komandu za isključenje motora.

 

MCP81 koristi dve induktivne sonde, jednu za detekciju kretanja i drugu za poziciju hedera i dva temperaturna senzora za merenje temperatura.

Induktivna sonda za brzinu kretanja čita impulse sa šrafova na točku ili kardanu (uneti parametre za obim i broj impulsa). Sonda za poziciju hedera detektuje podignut heder.

Senzor za merenje temperature motora ugraditi na pogodno mesto na motoru. Senzor treba da naleže na mereno mesto. Drugi temperaturni senzor ugraditi na željeno mesto za merenje temperature kabine ili spoljne temperature.

 

Temeperaturu alarma uvećati za par stepeni u odnosu na izmerenu - radnu temperaturu motora i vrednost uneti u uređaj.

 

Pređeni put (parcijalno i ukupno), obrađena površina (parcijalno i ukupno), radni sati motora, tekući prikaz displejeva i svi zadati parametri su memorisani nakon isključenja uređaja sa napajanja.

Napajanje uređaja je sa instalacije na 12V ili 24V. Dimenzije uređaja: 75 x 110 x 25mm.

 

Prikaz vrednosti na gornjem displeju

• Brzina kretanja, od 0.0km/h do 100.0km/h

• Pređeni put-parcijalno, od 0.000km do 9999km

• Obrađena površina-parcijalno, od 00.00ara do 999.9ha

• Pređeni put ukupno, od 0km do 9999km

• Obrađena površina ukupno, od 0ha do 9999ha

Podešavanja na gornjem displeju

• Radna širina zahvata, od 0.00m do 30.00m

• Obim točka, od 0.00m do 10.00m

• Broj repera (impulsa) po točku, od 1 do 8

• Prikaz brzine sa decimalom ili bez

• Jačina sijanja displeja, od 1 do 5

• Reset pređenog puta-parcijalno i obrađene površine-parcijalno

• Polovljenje radnog zahvata

Prikaz vrednosti na donjem displeju

• Temperatura motora, od – 25°C do +130°C

• Temperatura spoljna (kabine), od – 25°C do +130°C

• Napon akumulatora, od 9.0V do 16.0V i 18.0V do 30.0V (instalacija 24V)

• Broj obrtaja motora, od 0 do 9990obr/min

• Broj radnih sati motora, od 0 do 9999sati, meri kada radi motor

Podešavanja na donjem displeju

• Alarm temperature motora, od 0 do 150°C

• Odnos remenica radilice i alternatora (za dizel motor)

• Broj bobina (za benzinski motor)

• Prikaz obrtaja motora na 10obr/min ili na 100obr/min

• Jačina sijanja displeja, od 1 do 5

• Servisni interval za zamenu ulja u motoru, od 0 do 9999sati

• Reset upozorenja za istekao servisni interval