Početna > Auto elektronika > MCP-51

MCP51 - motor kontroler

MCP-51

 

MCP51 je elektronski uređaj za kontrolu stanja motora na automobilima, kamionima, traktorima, kombajnima, radnim mašinama, plovnim objektima, pumpama za navodnjavanje, agregatima...
Merenja

MCP51 meri temperaturu motora, spoljnu temperaturu ili kabine, napon akumulatora-alternatora, broj obrtaja motora (benzinski ili dizel motor) i radne sate motora.

Uređajem se jednostavno rukuje upotrebom tastera kojim se vrši izbor prikaza merenja na displeju i sva potrebna podešavanja. Prikaz na displeju praćen je ispisom naziva veličine i sijanjem odgovarajuće Led diode iznad displeja.

Četvorocifreni LED dispej visokog sjaja, sa visinom cifara 14mm.

Sva merenja su visoke tačnosti. Greška merenja je manja od 1%.

Kontrole i upozorenja

MCP51 upozorava zvučnim signalom, kao i blinkom displeja i led diode u slučaju povećanja temperature motora iznad zadate vrednosti alarma i tako štiti motor od pregrevanja.

Za neadekvatan napon akumulatora (alternatora) - blinka led dioda za napon.

Upozorenje o malom broju obrtaja motora u slučaju kada je neispravan remen alternatora - blinka led doida za obrtaje.

Upozorenje o isteku servisnog intervala za zamenu ulja u motoru - blinka led dioda za radne sate.

 

Sva merenja i kontrole su stalno aktivni bez obzira na tekući prikaz na displeju.

 

MCP51 po potrebi može da ima kontrolni izlaz za priključenje spoljne sirene, sijalice, za uključenje ventilatora za hlađenje motora ili komandu za gašenje motora.

 

Za merenje temperatura uređaj koristi dva temperaturna senzora.

Senzor za merenje temperature motora ugraditi na pogodno mesto na motoru. Senzor treba da naleže na mereno mesto. Drugi temperaturni senzor ugraditi na željeno mesto za merenje temperature kabine ili spoljne temperature.

Temeperaturu alarma uvećati za par stepeni u odnosu na izmerenu - radnu temperaturu motora i vrednost uneti u uređaj.

MCP51 memoriše radne sate motora, tekući prikaz i sva podešavanja pri isključenju napajanja.

Napajanje uređaja je sa instalacije na 12V ili 24V. Dimenzije uređaja: 90 x 65 x 27mm.

 

Prikaz vrednosti na displeju

• Temperatura motora, od – 25°C do +130°C

• Temperatura spoljna (kabine), od – 25°C do +130°C

• Napon akumulatora, od 9.5V do 16.0V ili od 18.0V do 30.0V (instalacija 24V)

• Broj obrtaja motora, od 0 do 9990obr/min

• Broj radnih sati motora, od 0 - 9999sati, meri samo kada radi motor

Podešavanja

• Alarm temperature motora, od 0 do 150°C

• Odnos remenica radilice i alternatora (za dizel motor povezivanje obrtomera na alternator)

• Broj bobina (za benzinski motor)

• Prikaz obrtaja motora na 10obr/min ili na 100obr/min

• Jačina sijanja displeja, od 1 do 5

• Servisni interval za zamenu ulja u motoru, od 0 do 9999sati

• Reset upozorenja za istekao servisni interval