Početna > Auto elektronika > MCP-51

MCP51 - elektronska kontrola motora

MCP-51

 

MCP51 je precizan elektronski uređaj za merenje i kontrolu 2 temperature, napona, obrtaja motora i radnih sati.

 

MCP51 se može koristiti na automobilima, kamionima, traktorima, kombajnima, radnim mašinama, plovnim objektima, pumpama za navodnjavanje, agregatima i na svim drugim mestima gde postoji potreba merenja i kontrole.

 

Merenja

MCP51 meri temperaturu motora, spoljnu temperaturu (kabine, itd), napon akumulatora - alternatora, broj obrtaja motora i radne sate motora.

Temperature se mere u opsegu od – 25°C do 130°C, opciono do 150°C, napon od 9.5V do 16.0V ili od 18.0V do 30.0V (za instalacije na 24V), obrtaji motora od 0 do 9990 obr/min, sa tačnošću na 10 ili 100obr/min i radni sati motora od 0 do 9999 sati.

 

Sve vrednosti se stalno mere i u svakom trenutku su dostupne za kontrolu i prikaz.

Tasterom SET vršimo izbor prikaza željene vrednosti na displej. Pre prikaza vrednosti prikazan je naziv izabranog merenja, kada sija i odgovarajuća Led dioda iznad displeja.

Tasterom se vrše i sva potrebna podešavanja uređaja.

Sva merenja su visoke tačnosti.

 

MCP51 koristi četvorocifreni LED dispej visokog sjaja, sa visinom cifara 14mm, u crvenoj, zelenoj, žutoj, plavoj ili beloj boji.

 

Kontrole i upozorenja

U slučaju povećanja temperature motora iznad zadate vrednosti alarma, MCP51 upozorava zvučnim signalom, prikazom vrednosti temperature motora (bez obzira na dotadašnji izbor prikaza), blinkom displeja i led diode za temperaturu motora, štiteći motor od pregrevanja.

Za neadekvatan napon akumulatora (alternatora) blinka led dioda za napon.

Za upozorenje o malom broju obrtaja motora (u slučaju kada je neispravan remen alternatora) blinka led doida za obrtaje.

Za upozorenje o isteku servisnog intervala za zamenu ulja u motoru blinka led dioda za radne sate.

Sva merenja i kontrole su stalno aktivni bez obzira na tekući prikaz na displeju.

 

Opciono

MCP51 može da ima kontrolni izlaz za spoljni alarm, za uključenje spoljne sirene ili sijalice, može da vrši kontrolu rada ventilatora za hlađenje motora ili može da isključi motor u slučaju povećanja temperature ili kritičnog odstupanja neke druge merene veličine.

 

Ugradnja

Za merenje temperatura uređaj koristi svoje temperaturne senzore.

Senzor za merenje temperature motora ugraditi na pogodno mesto na motoru. Drugi temperaturni senzor ugraditi na željeno mesto za merenje temperature kabine, spoljne temperature, itd.

Temeperaturu alarma uvećati za desetak stepeni u odnosu na izmerenu - radnu temperaturu motora.

Za merenje obrtaja kod dizel motora koristi se alternator, izvod W, uz podešavanje odnosa remenica.

Radni sati se mere samo dok je motor u radu. Uslov za merenje radnih sati je prisustvo obrtaja motora.

 

Pri isključenju napajanja MCP51 memoriše radne sate motora, tekući prikaz i sva podešavanja.

Uređaj je u kompaktnom kućištu i otporan je na vibracije.

Napajanje uređaja je sa instalacije 12V ili 24V.

Dimenzije: 90 x 65 x 27mm.

Garancija 5 godina.

 

Prikaz vrednosti, opseg merenja

Temperatura motora, od – 25°C do 130°C, opciono do 150°C

Temperatura spoljna (kabine, itd), od – 25°C do 130°C, opciono do 150°C

Napon akumulatora, od 9.5V do 16.0V ili od 18.0V do 30.0V (za instalacije na 24V)

Broj obrtaja motora, od 0 do 9990 obr/min, sa tačnošću na 10 ili 100 obr/min

Broj radnih sati motora, od 0 - 9999 sati, meri samo kada motor radi

Podešavanja

• Podešavanje vrednosti temperature alarma, od 0 do 150°C

• Podešavanje odnosa remenica radilice i alternatora, za dizel motor povezivanje obrtomera je na W izvodu alternatora

• Podešavanje broja bobina za benzinski motor

• Podešavanje tačnosti obrtaja motora na 10 obr/min ili na 100 obr/min

• Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5

• Podešavanje vrednosti servisnog intervala za zamenu ulja u motoru, od 0 do 9999 sati

• Reset upozorenja za istekao servisni interval i start novog intervala