Početna > Agro elektronika

Agro elektronika

Precizni elektronski uređaji za merenja i kontrolu vrednosti na poljoprivrednoj mehanizaciji, traktorima, kombajnima, radnim mašinama, pumpama za navodnjavanje, agregatima...

 

Termometri za merenje temperature motora, voltmetri, obrtomeri, merači radnih sati, brzinomeri, hektometri, merači pređenog puta, merači obrtaja osovina na kombajnima, merači obrtaja kardana...

 

   

 • multi control panel

  MCP4 - multi control panel

  Multi control panel MCP4 je trocifreni multifunkcionalni elektronski uređaj za kontrolu stanja motora, kontrolu kretanja, kontrolu obrtaja osovina, itd.

  Merenje, stalna kontrola vrednosti, zvučni i svetlosni alarmi upozorenja, kontrolni izlaz.

 • multi control panel 5

  MCP51 - kontrola motora

  Termometar temperature motora, spoljne temperature (kabine), voltmetar, obrtomer, brojač radnih sati motora.

  Merenje i kontrola temperature motora sa upozorenjem za povišenu temperaturu, merenje spoljne temperature (kabine), napona akumulatora (alternatora), obrtaja motora i radnih sati motora.

  Kontrola vrednosti, zvučni i svetlosni alarm upozorenja, kontrolni izlaz.

 • Brzinomer i hektometar

  MCP52 - brzinomer, hektometar, pređeni put

  Brzinomer, hektometar (parcijalno i ukupno), merač pređenog puta (parcijalno i ukupno).

  Merenje brzine kretanja, dužine parcele, pređenog puta ukupno, obrađene površine - po parceli i ukupno.

 • multi control panel 8

  MCP81 - brzinomer, hektometar, pređeni put + kontrola motora

  Brzinomer, hektometar (parcijalno i ukupno), merač pređenog puta (parcijalno i ukupno) + termometar temperature motora, spoljne temperature (kabine), voltmetar, obrtomer, brojač radnih sati motora.

  Gornji displej prikazuje brzinu kretanja, dužinu parcele, ukupan pređeni put i obrađenu površinu - po parceli i ukupno.

  Donji displej prikazuje temperaturu motora sa kontrolom i upozorenjem za povišenu temperaturu, spoljnu temperaturu (kabine), napon akumulatora (alternatora), broj obrtaja motora i radne sate motora.

  Merenje, kontrola vrednosti, zvučni i svetlosni alarm upozorenja, spoljni alarm, kontrolni izlaz.

 • kontrola 5 osovina na kombajnu, brzinomer, hektometar

  MCP82 - kontrola 5 osovina na kombajnu + brzinomer, hektometar, pređeni put

  Merenje i kontrola obrtaja do 5 osovina + brzinomer, hektometar (parcijalno i ukupno), merač pređenog puta (parcijalno i ukupno).

  Gornji displej prikazuje brzinu kretanja, dužinu parcele, ukupan pređeni put, obrađenu površinu - po parceli i ukupno. Moguće je deljenje radne širine zahvata na pola i na trećinu.

  Na donjem displeju mogu se videti obrtaji svih 5 osovina. Za svaku osovinu može se uključiti ili isključiti kontrola.

  Nakon smanjenja obrtaja aktivira se zvučno upozorenje. Na displeju se prikaže naziv osovine koja je usporila i vrednost obrtaja koja blinka.