Početna > Diesel elektronika > Common Rail System tester

Common rail system tester

Elektronski sistem za testiranje i proveru ispravnosti svih vrsta Common Rail Injektora i Common Rail Pumpi!

 

Common rail injector tester CRIT2000 - COMMON RAIL INJECTOR TESTER

 

Common rail pump tester CRPT2000 - COMMON RAIL PUMP TESTER

 

CRIT2000 i CRPT2000 su elektronski simulatori za testiranje i proveru ispravnosti svih vrsta common rail injektora i common rail pumpi visokog pritiska.

 

Brzo i efikasno testiranje, pouzdan rad, preglednost, visoka tačnost!

 

CRIT2000 i CRPT2000 za svoj rad koriste originalne test liste!

 

Testiranje injektora i pumpi sa CRIT2000 i CRPT2000 je potpuno automatsko.

Nakon zadavanja parametara testa ceo proces testiranja se odvija samostalno.

CRIT2000 i CRPT2000 vrše upravljanje, regulaciju i kontrolu svih parametara testa.

Broj ciklusa ubrizgavanja zadaje se na samom uređaju i omogućava potpunu automatizaciju toka testa.

Takođe, tokom testiranja vrši se stalna provera radnih vrednosti testa.

U slučaju bilo kakve greške u radu testa na displeju uređaja je prikazano upozorenje sa opisom.

 

Karakteristike CRIT2000 i CRPT2000:
 • Test svih vrsta Common Rail injektora, elektromagnetnih BOSCH, DELPHI, DENSO I, II, III, i piezo BOSCH i SIEMENS VDO, iz putničkog i teretnog programa,
 • Test 1, 2, ili 4 injektora,
 • Test svih vrsta Common Rail pumpi BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS VDO, sa jednim i dva regulatora,
 • Brza procedura testiranja injektora i pumpi u svim uslovima,
 • Fabričke test liste,
 • Visoka tačnost dobijenih rezultata testa,
 • Merenje količina po zadatom broju ciklusa ubrizgavanja na samom uređaju,
 • Verifikacija toka testa sa upozorenjem u slučaju greške u radu,
 • Zadavanje parametara testa potenciometrom ili direktno pozivanje memorisane test liste sa vrednostima,
 • Automatska regulacija i kontrola pritiska, struje kroz regulatore,
 • Provera ispravnosti elektromagneta i piezo elementa dizni,
 • Zaštita od oštećenja svih delova sistema, injektora i pumpi,
 • Prijava odstupanja radnog pritiska od zadatog, prijava kratkog spoja ili prekida za injektore, regulatore, davač pritiska,
 • 4x20 plavi LCD displej za prikaz svih parametara testa: tip injektora, broj injektora, vreme trajanja impulsa, zadati i ostvareni pritisak, zadate i ostvarene struje regulatora, učestanost struje regulatora, temperatura ulaznog goriva, broj ciklusa ubrizgavanja, trenutna faza testa...,
 • Senzor vrata zaštitnog kabineta,
 • Jednostavan korisnički interfejs i veliki displej za prikaz svih podataka,
 •  

  Obezeđena prezentacija, obuka, tehnička podrška.