Početna > Auto elektronika

Auto elektronika

 • multi control panel

  Compact Control Panel

  Merenje, kontrola, zvučni i svetlosni alarm protiv pregrevanja motora, upozorenje za napon akumulatora van potrebnih vrednosti, pad spoljne temperature i moguće pojave leda na kolovozu. Kontrolni izlaz za upravljanje radom spoljnih uređaja.

   

  Veličina displeja: 10mm

  Boja displeja: crvena, zelena, bela, plava ili žuta

  Podešavanje jačine sijanja displeja: od 1 do 5, sa sleep funkcijom

  Podešavanje temperature alarmiranja: od 0 do 150°C

  Napajanje uređaja: 12V ili 24V

  Dimenzije uređaja: 56x36x19mm (zbog svojih malih dimenzija - veličine kutije šibica, posebno pogodan za ugradnju u vozila)

  Opseg merenja temperature: -25°C do 150°C

  Opseg merenja napona: 9.0V do 30.0V

  Opseg merenja obrtaja: 0 do 20.000 obr/min

  Opseg merenja moto sati: 0 do 999

   

  Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su na nosaču za jednostavnu i brzu montažu.

   

  Jednostavna ugradnja u automobile, kamione, motocikle, čamce, brodove, traktore, kombajne, radne mašine, kao i na drugim mestima gde postoji potreban napon napajanja.

   

  Compact Control Panel - verzije uređaja sa jednom funkcijom

  Termometar temperature motora sa zvučnim i svetlosnim upozorenjem protiv pregrevanja motora

  Termometar spoljne temperature ili temperature kabine

  Obrtomer (za dizel i benzinski motor)

  Voltmetar napona akumulatora sa upozorenjem za neadekvatu vrednost

  Brojač moto sati

  Brzinomer

  Hektometar

  Brojač obrtaja osovine

  Brojač komada

   

  Compact Control Panel - verzije uređaja sa dve funkcije

  Temperatura motora + temperatura kabine, spoljna temp.

  Temperatura motora + obrtomer

  Temperatura motora + napon akumulatora

  Temperatura motora + broj moto sati

  Temperatura motora + kontrola rada ventilatora hladnjaka ili blokada rada motora

  Temperatura kabine + automatski rad klima uređaja

  Obrtomer + napon akumulatora

  Obrtomer + broj moto sati

  Napon akumulatora + broj moto sati

 • multi control panel

  Multi Control Panel

  Multi control panel meri od jedne do pet veličina.

  Kontrola vrednosti, zvučni i svetlosni alarm upozorenja protiv pregrevanja motora, upozorenje za napon akumulatora van potrebnih vrednosti, indikacija pojave leda na kolovozu. Kontrolni izlaz za upravljanje radom spoljnih uređaja.

  Veličina displeja: 14.2mm

  Boja displeja: crvena, zelena, bela, plava, žuta

  Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom

  Podešavanje temperature alarmiranja od 0 do 150°C

  Napajanje uređaja: 12V ili 24V

  Dimenzije uređaja: 75x45x25mm (veličine vizit karte)

  Opseg merenja temperature: -25°C do 150°C

  Opseg merenja napona: 9.0V do 30.0V

  Opseg merenja obrtaja: 0 do 20.000 obr/min

  Opseg merenja moto sati: 0 do 999

   

  Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su na nosaču za jednostavnu i brzu montažu.

   

  Jednostavna ugradnja u automobile, kamione, motocikle, čamce, brodove, traktore, kombajne, radne mašine, kao i na drugim mestima gde postoji potreban napon napajanja.

   

  Multi control panel - verzije uređaja

  Multi control panel (osnovna verzija)

  Merenje temperature motora, spoljne temperature ili po želji, napona akumulatora i broja obrtaja motora, zvučni i svetlostni alarm upozorenja protiv pregrevanja motora, neadekvatan napon akumulatora ili alternatora i pad spoljne temperature

  Multi control panel sa radnim satima

  Osnovna verzija Multi control panela proširena sa merenjem radnih sati motora. Merenje radnih sati vrši se dok je motor u radu

  Multi control panel sa 3 temperature

  Merenje 3 temperatura, kontrola temperatura, alarm, kontrolni izlaz

  Multi control panel sa izlazom za spoljni alarm

  Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za spoljni alarm (sirena, svetlo ili sl.)

  Multi control panel sa izlazom za blokadu rada motora

  Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za prinudno isključenje rada motora kao zaštita od pregrevanja i slično

  Multi control panel sa kontrolom rada ventilatora hladnjaka

  Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za upravljanje radom ventilatora hladnjaka motora

  Multi control panel sa 4 izlaza

  Osnovna verzija sa 4 upravljačka izlaza za kontrolu rada spoljnih uređaja ili potrošača

  Brzinomer i hektometar

  Digitalni merač brzine kretanja, dužine pređenog puta i obrađene površine. Širok raspon setovanja obima točka, broja impulsa po krugu i širine zahvata. Kontrola rada hedera. Sa induktivnom sondom.

  Merenje brzine od 0 do 99.9km/h, dužine puta do 99.9km, obrađene površine do 99.9ha.

  Brojač obrtaja osovine

  Digitalni brojač obrtaja osovine. Merenje broja obrtaja, kontrola, zvučno upozorenje i izlazni signal u slučaju odstupanja obrtaja od zadate vrednosti u plusu ili minusu. Setovanje vrednosti

  Brojač komada

  Digitalni brojač impulsa ili komada, kumulativno ili preset brojanje, memorisanje, reset, ulaz može biti prekidač, neka od sondi ili elektronski signal

  Brojač moto sati

  Digitalni brojač moto sati, kumulativno ili parcijalno brojanje, memorisanje, reset

  Konvertor učestanosti u napon

  Digitalni brojač obrtaja sa analognim izlazom

 • termometar za auto

  Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja

  Digitalni termometar za merenje temperature motora sa zvučnim i svetlosnim alarmom upozorenja protiv pregrevanja motora. Opseg merenja od -25°C do 130°C. Setovanje temperature alarmiranja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V ili 24V. Sa temperaturnom sondom na nosaču za brzu montažu.

   

  Termometar sa regulacionim izlazom - hlađenje

  Automatska kontrola rada klima uređaja, kontrola rada ventilatora hladnjaka motora

  Termometar sa regulacinim izlazom - grejanje

  Kontrola rada etažnog grejanja, inkubatora, komora, itd.

 • voltmetar za auto

  Voltmetar napona akumulatora

  Digitalni voltmetar za merenje napona sa alarmom upozorenja za neadekvatan napon, ispod ili iznad potrebnog. Opseg merenja od 10.0 do 30.0V za napon napajanja ili drugi željeni opseg za kontrolnu ulaznog napona. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom.

 • obrtomer za auto

  Obrtomer

  Digitalni obrtomer za dizel i benzinske motore. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min. Prikaz x10 ili x100obr/min. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom.

 • trkacki obrtomer

  Obrtomer sa 4 ili 8 shift led dioda

  Trkački obrtomer sa displejem i kontrolom 4 ili 8 SHIFT LED dioda. Zadavanje praga uključenja LED dioda i načina paljenja. Memorisanje maksimalnog broja obrtaja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min.

  Multi Control Panel + Shift 4 Led dioda

  Merenje dve temperature, napona akumulatora i broja obrtaja motora, zvučni i svetlostni alarm upozorenja za obe temperature i neadekvatan napon akumulatora, kontrola rada 4 Shift Led dioda.

 • power box

  Tuning box

  Tuning box je elektronski uređaj povećanje snage Common rail motora. Kontrola rada i upravljanje vrednostima tjuninga iz kabine vozila čine ga jedinstvenim ličnim tjunerom. Plavi LCD displej za prikaz vrednosti, podešavanje jačine sijanja.

 • automat za svetla

  Automat za dnevna svetla

  Naponski automat za dnevna svetla automatski uključuje svetla 5 sekundi nakon startovanja motora. Ne pali svetla na kontaktu ili verglanju. Univerzalan za sve tipove vozila. Sa relejima za srednja i poziciona svetla. Jednostavna ugradnja. Kontrola isključenja svetla kada je motor u radu.