Početna > Industrijska elektronika

Industrijska elektronika

 • Termoregulatori

  Mikroprocesorski termokontroleri (termostati) za merenje i regulaciju temperature u širokom temperaturnom opsegu.

  Tip regulacije: ON/OFF ili PID sa automatskim snimanjem sistema

  Ulaz: PTC, Pt100, Pt1000, Termopar J, L, K, strujni, naponski

  Jedan, dva ili tri relejna ili naponska izlaza za SSR

  Funkcija izlaza: grejanje, hlađenje, alarm

  Napajanje: 12Vac/dc, 24Vac/dc ili 220Vac

   

  termoregulatori termoregulatori termoregulatori

   

 • Brojači

  Mikroprocesorski brojači obrtaja, dužine, komada, ciklusa, preset brojači, kumulativni brojači, brojači napred-nazad, brojači za vođenje procesa sa više zadatih vrednosti i više broja ponavljanja.

  Broj ulaza za brojanje: jedan ili dva ulaza.

  Tip ulazog signala: ulazni signal sa induktivne ili optokaplerske sonde, enkoder, rid-relej, taster, prekidač, kontakt sklopke ili signal preuzet sa drugih elektronskih sklopova.

  Ulaz za START/STOP ili RESET.

  Jedan, dva ili tri relejna ili naponska izlaza.

  Napajanje: 12Vac/dc, 24Vac/dc ili 220Vac.

   

 • termoregulatori termoregulatori brojaci
  • MPC 4203 - Brojač obrtaja
  • MPC 4204 - Brojač ciklusa
  • MPC 4214 - Brojač napred-nazad
  • MPC 4216 - Preset brojač
  • MPC 4207 - Kumulativni brojač
  • MPC 4217 - Brojač za vođenje procesa
 • Tajmeri

  Mikroprocesorski digitalni vremenski releji, generatori impulsa, sa jednim ili više vremena, sa promenljivim brojem ponavljanja.

  Jedan, dva ili tri izlaza.

  Ulaz za kontrolu rada.

  Više tipova ulaznih sondi.

  Naponski nivoi ulaza: analogni, digitalni, merenje ulazne učestalosti.

  Napajanje: 12Vac/dc, 24Vac/dc ili 220Vac.

   

 • termoregulatori termoregulatori tajmeri-vremenski releji
  • MPC 4201 - Tajmer od-do zadate vrednosti
  • MPC 420 - Tajmer sa vremenom držanja i vremenom isključenja
  • MPC 4220 - Generator impulsa sa zadavanjem broja impulsa, trajanja impulsa i pauze
  • MPC 4218 - Brojač radnih sati
  • TC 510 - Kontroler za start agregata
  •  

 •