Početna > Industrijska elektronika

Industrijska elektronika

 • Termoregulatori

  Termoregulatori za merenje i regulacija temperature od -50 do 1000°C. Više tipova regulacije, jedan ili više relejna ili naponska izlaza, grejanje, hlađenje, alarm. Upotreba više tipova sondi: PTC, Pt100, Termopar tip J, tip K. Visoka preciznost merenja. Softverska linearizacija sondi. Softverski izbor sondi. Napajanje termoregulatora 12V, 24V ili 220V.

  termoregulatori

   

   Vrste termoregulatora:
  • Univerzalan ON/OFF termoregulator
  • Precizan PID termoregulator sa snimanjem sistema
  • Termoregulator sa ugrađenim tajmerom
  • Termoregulator sa impulsnim načinom rada
  • Diferencijalni termoregulator
  • Termoregulator za vođenje procesa
  • Više >>

 • Brojači

  Sve vrste brojača: brojači obrtaja, brojači dužine, broja komada i ciklusa, preset brojači, kumulativni brojači. Brojači za vođenje procesa sa više zadatih vrednosti i broja ponavljanja. Jedan ili dva ulaza, jedan ili dva izlaza. Više vrsta ulaznog signala. Softverski filter ulaza za zaštitu od smetnji. Napajanje brojača 12V, 24V ili 220V.

 • brojaci
  • MPC 4203 - Brojač obrtaja
  • MPC 4204 - Brojač ciklusa
  • MPC 4214 - Brojač napred-nazad
  • MPC 4216 - Preset brojač
  • MPC 4207 - Kumulativni brojač
  • MPC 4217 - Brojač za vođenje procesa
 • Tajmeri

  Tajmeri, digitalni vremenski releji, astabilni, monostabilni, sa jednim ili više vremena, sa promenljivim brojem ponavljanja, jedan ili dva izlaza. Više tipova sondi. Više vrsta ulaza: analogni, digitalni, sa merenjem frekfrence. Napajanje: 12V, 24V ili 220V.

 • tajmeri-vremenski releji
  • MPC 4201 - Tajmer od-do zadate vrednosti
  • MPC 4206 - Tajmer sa vremenom držanja i vremenom isključenja
  • MPC 4220 - Generator impulsa sa zadavanjem broja impulsa, trajanja impulsa i pauze
  • MPC 4218 - Brojač radnih sati
  • TC 510 - Kontroler za start agregata
  •  

 • Uređaj na zahtev

  Ako imate potrebu za uređajem koji bi imao neke druge karakteristike, slobodno nas kontaktirajte!