Početna > Industrijska elektronika

Industrijska elektronika

 • Termoregulatori

  Mikroprocesorski termoregulatori (termostati) za merenje i regulaciju temperature u širokom temperaturnom opsegu.

  Tip regulacije: ON/OFF ili PID sa automatskim snimanjem sistema.

  Ulaz: PTC, Pt100, Pt1000, Termopar J, L, K.

  Jedan, dva ili tri relejna ili naponska izlaza.

  Funkcija izlaza: grejanje, hlađenje, alarm.

  Napajanje: 12Vac/dc, 24Vac/dc ili 220Vac.

   

  termoregulatori

   

   Tipovi termoregulatora:

  • Univerzalan ON/OFF termoregulator
  • PID termoregulator za preciznu regulaciju, sa auto-tjuningom
  • Termoregulator sa tajmerom za odloženu i vremenski ograničenu regulaciju
  • Termoregulator sa impulsnim načinom rada
  • Diferencijalni termoregulator za solarne sisteme
  • Termoregulator za vođenje procesa u više koraka
  •  

   Termoregulatori serija 317H

 • Brojači

  Mikroprocesorski brojači obrtaja, dužine, komada, ciklusa, preset brojači, kumulativni brojači, brojači napred-nazad, brojači za vođenje procesa sa više zadatih vrednosti i više broja ponavljanja.

  Broj ulaza za brojanje: jedan ili dva ulaza.

  Tip ulazog signala: ulazni signal sa induktivne, optokaplerske sonde, enkoder, rid-relej, taster, prekidač, sklopke ili digitalni signal preuzet sa drugih elektronskih sklopova.

  Ulaz za START/STOP ili RESET.

  Jedan, dva ili tri relejna ili naponska izlaza.

  Napajanje: 12Vac/dc, 24Vac/dc ili 220Vac.

   

 • brojaci
  • MPC 4203 - Brojač obrtaja
  • MPC 4204 - Brojač ciklusa
  • MPC 4214 - Brojač napred-nazad
  • MPC 4216 - Preset brojač
  • MPC 4207 - Kumulativni brojač
  • MPC 4217 - Brojač za vođenje procesa
 • Tajmeri

  Mikroprocesorski digitalni vremenski releji, generatori impulsa, sa jednim ili više vremena, sa promenljivim brojem ponavljanja.

  Jedan, dva ili tri izlaza.

  Ulaz za kontrolu rada.

  Više tipova ulaznih sondi.

  Naponski nivoi ulaza: analogni, digitalni, merenje ulazne učestalosti.

  Napajanje: 12Vac/dc, 24Vac/dc ili 220Vac.

   

 • tajmeri-vremenski releji
  • MPC 4201 - Tajmer od-do zadate vrednosti
  • MPC 4206 - Tajmer sa vremenom držanja i vremenom isključenja
  • MPC 4220 - Generator impulsa sa zadavanjem broja impulsa, trajanja impulsa i pauze
  • MPC 4218 - Brojač radnih sati
  • TC 510 - Kontroler za start agregata
  •  

 • Uređaj na zahtev

  Za uređaj po zahtevu možemo ponuditi odgovarajuće rešenje.