Početna > Industrijska elektronika

Industrijska elektronika

 • Termoregulatori

  Mikroprocesorski termoregulatori - termokontroleri su precizni elektronski uređaji za merenje i regulaciju temperature u širokom opsegu. Tip regulacije ON/OFF ili PID sa automatskim snimanjem sistema. Jedan, dva ili tri relejna ili naponska izlaza za pobudu Solid state releja, sa funkcijom grejanje, hlađenje, alarm. Upotreba više tipova sondi: PTC, Pt100, Pt1000, Termopar J, L, K. Visoka preciznost merenja. Softverska linearizacija sondi. Softverski izbor sondi. Napajanje 12V, 24V ili 220V.

   

  termoregulatori

   

  • Univerzalan ON/OFF termoregulator
  • PID termoregulator sa auto-tjuningom za preciznu regulaciju
  • Termoregulator sa odloženom i vremenski ograničenom regulacijom
  • Termoregulator sa impulsnim načinom rada
  • Diferencijalni termoregulator
  • Termoregulator za vođenje procesa
  •  

   Termoregulatori serija 317H

 • Brojači

  Mikroprocesorski brojači su precizni elektronski uređaji za brojanje. Mogu biti brojači obrtaja, brojači dužine, broja komada i ciklusa, preset brojači, kumulativni brojači, brojači napred-nazad. Brojači za vođenje procesa sa više zadatih vrednosti i broja ponavljanja.

  Jedan ili dva izolovana ulaza za brojanje, spoljni taster za START/STOP, jedan, dva ili tri izlaza.

  Ulazi brojača mogu da koriste signale sa induktivne, optokaplerske ili kapacitivne sonde. Kao ulaz u brojač može biti i enkoder, rid-relej, taster, prekidač, sklopka ili digitalni signal preuzet sa drugih elektronskih sklopova.

  Na ulazima postoji softverski filter za zaštitu od smetnji što je važno kod primene brojača u okruženju sa izraženim elektromagnetnim ometanjem.

  Napajanje: 12V, 24V ili 220V.

   

 • brojaci
  • MPC 4203 - Brojač obrtaja
  • MPC 4204 - Brojač ciklusa
  • MPC 4214 - Brojač napred-nazad
  • MPC 4216 - Preset brojač
  • MPC 4207 - Kumulativni brojač
  • MPC 4217 - Brojač za vođenje procesa
 • Tajmeri

  Mikroprocesorski digitalni vremenski releji, generatori impulsa, sa jednim ili više vremena, sa promenljivim brojem ponavljanja, jedan ili dva izlaza. Ulaz za kontrolu rada. Više tipova ulaznih sondi. Naponski nivoi ulaza: analogni, digitalni, merenje ulazne učestalosti. Napajanje: 12V, 24V ili 220V.

   

 • tajmeri-vremenski releji
  • MPC 4201 - Tajmer od-do zadate vrednosti
  • MPC 4206 - Tajmer sa vremenom držanja i vremenom isključenja
  • MPC 4220 - Generator impulsa sa zadavanjem broja impulsa, trajanja impulsa i pauze
  • MPC 4218 - Brojač radnih sati
  • TC 510 - Kontroler za start agregata
  •  

 • Uređaj na zahtev

  Ako Vam je potreban uređaj koji bi imao slične ili drugačije karakteristike od ponuđenih, kontaktirajte nas.