Početna > Pretvarači napona> Automatski pretvarač napona

PRTN automatski pretvarač napona sa punjačem 12Vdc / 220Vac

 

 • pretvarac naponapretvarac napona 12/220
 •  

   

  PRTN-200W, PRTN-300W, PRTN-500W

   

  PRTN automatski pretvarač napona se koristi za neprekidno napajanje električnih potrošača kao što su računar, serverska stanica, laptop, fiskalna kasa, telefonska centrala, telefonska sekretarica, wireless stanica, faks, TV, razne sijalice, punjači, adapteri, itd.

  Pretvarač se može koristiti i za napajenje cirkulacionih pumpi za grejanje, mada se za tu namenu preporučuje upotreba sinusnih pretvarača.

   

  Za svoj rad koristi spoljni akumulator ili bateriju većeg kapaciteta, pa je autonomija rada značajno veća u odnosu na klasičan UPS ili pretvarač sa unutrašnjom baterijom.

   

  Uređaj u sebi sadrži i inteligentni punjač akumulatora sa kontrolom punjenja, zaštitom od prepunjavanja i funkcijom periodičnog pražnjenja koja značajno produžava životni vek akumulatora u odnosu na pretvarače koji samo pune akumulator.

   

  Automatska regulacija izlaznog napona održava vrednost izlaznog napona pretvarača u potrebnim granicama. Vrednost izlaznog napona ne varira zbog promene napona akumulatora ili promene opterećenja pretvarača. Regulacija izlaznog napona doprinosi optimalnoj potrošnji struje akumulatora i sigurnom radu priključenog potrošača.

   

  Uređaj poseduje zvučnu i svetlosnu signalizaciju koja korisniku pruža blagovremeni uvid u rad pretvarača, rad punjača, prisustvo mrežnog napona, prisustvo izlaznog napona, stanje akumulatora sa upozorenjem za skoro prazan i prazan akumulator kada se pretvarač isključuje.

   

  Deklarisana snaga pretvarača (200W, 300W ili 500W) je snaga pretvarača u radu. Zbog svoje robusne konstrukcije i kvalitetnog ugrađenog transformatora, pretvarač se kratkotrajno može opteretiti i znatno većim opterećenjem.

 • Način rada:
 • Kada ima mrežnog napona, pretvarač napaja priključene potrošače mrežnim naponom i brine o napunjenosti akumulatora. U slučaju nestanka mrežnog napona pretvarač koristi energiju iz akumulatora da generiše napon mreže. Napajanje potrošača se tako nastavlja bez prekida do dolaska mrežnog napona ili dok se akumulator ne isprazni.

   • Karakteristike PRTN pretvarača napona:
   • Automatski rad i kratko vreme prebacivanja sa mreže na pretvarač i obrnuto, bez reseta osetljivih potrošača
   • Modifikovan sinusni oblik izlaznog napona pretvarača
   • Inteligentni punjač akumulatora sa strujnom i naponskom kontrolom punjenja za akumulatore kapaciteta do 150Ah
   • Funkcija pametnog održavanja za produženi životni vek akumulatora
   • Zaštita od punjenja neispravnih akumulatora
   • Stabilisan izlazni napon pretvarača omogućava pravilan rad potrošača
   • Zaštita od pogrešnog priključenja klema na akumulator za pretvarače snage 200W
   • Zaštita od potpunog pražnjenja akumulatora uz isključenje pretvarača
   • Zvučna i svetlosna indikacija rada pretvarača
   • Zvučno upozorenje za skoro prazan akumulator
   • Zvučno upozorenje za prazan akumulator
   • Zaštita pretvarača od kratkog spoja