Početna > Pretvarači napona> Automatski pretvarač napona

Automatski pretvarač napona 12Vdc/220Vac, sa punjačem, snage 200W, 300W, 500W

 

 • pretvarac naponapretvarac napona 12/220
 •  

 • Moderan, ekonomičan i vrlo pouzdan automatski pretvarač napona 12V-220V.

   

  Koristi se, u slučaju nestanka mrežnog napona, za neprekidno napajanje električnih potrošača kao što su računar, fiskalna kasa, telefonska centrala, telefonska sekretarica, wireless stanica, faks, TV, cirkulaciona pumpa centalnog grejanja, gorionik na pelet, razne sijalice, punjači, adapteri, itd.

   

  Za svoj rad koristi spoljni akumulator ili bateriju većeg kapaciteta, pa je vreme rada pretvarača, u nedostatku mrežnog napona, neuporedivo duže u odnosu na klasičan UPS ili pretvarač sa unutrašnjom baterijom.

   

  U sebi sadrži inteligentni punjač akumulatora sa kontrolom punjenja, zaštitom od prepunjavanja i funkcijom naprednog održavanja koja značajno produžava životni vek akumulatora.

   

  Automatska regulacija izlaznog napona brine da izlazni napon pretvarača bude uvek u potrebnim granicama za nesmetan rad priključenih potrošača. Regulacija doprinosi i većoj efikasnosti pretvarača smanjenjem potrošnje struje akumulatora i produženom vremenu rada.

   

  Takođe, zvučna i svetlosna signalizaciju na pretvaraču omogućava korisniku blagovremeni uvid u rad pretvarača, rad punjača, stanje akumulatora sa upozorenjem kada je skoro prazan, prisustvo mrežnog napona, prisustvo izlaznog napona.

   

  Deklarisana snaga pretvarača je realna snaga pretvarača u toku rada. Zbog svoje robusne konstrukcije pretvarač se, kratkotrajno, može opteretiti i znatno većim opterećenjem.

 • Način rada:

 • Kada ima mrežnog napona, pretvarač napaja priključene potrošače mrežnim naponom i brine o napunjenosti akumulatora. U slučaju nestanka mrežnog napona, pretvarač koristi energiju iz akumulatora da generiše napon mreže. Napajanje potrošača se tako nastavlja bez prekida do dolaska struje ili dok se akumulator ne isprazni.

  • Na pretvarač se, u zavisnosti od snage, mogu priključiti jedan ili više potrošača:

  • računar, laptop, serverska stanica,
  • fiskalna kasa i prateća oprema,
  • wireless stanica,
  • telefonska centrala, telefonska sekretarica, faks,
  • TV, DVD, risiver,
  • cirkulaciona pumpa etažnog grejanja,
  • gorionik na pelet i naftu,
  • sijalice,
  • razni punjači i adapteri, itd.
   • Tehničke karakteristike pretvarača:

   • Potpuno automatski rad i vrlo kratko vreme prebacivanja sa mreže na pretvarač i obrnuto, bez reseta osetljivih potrošača,
   • Deklarisana snaga je stvarna snaga pretvarača u radu,
   • Inteligentan punjač akumulatora sa definisanim procesom punjenja i strujnom i naponskom kontrolom (punjenje kontrolisanom strujom i bez prepunjavanja) za akumulatore kapaciteta do 130Ah,
   • Funkcija automatskog osvežavanja i održavanja koja značajno produžava životni vek akumulatora,
   • Zaštita punjača od punjenja neispravnih akumulatora,
   • Stabilisan napon pretvarača 220V za siguran i efikasan rad potrošača uz manju potrošnju struje akumulatora,
   • Zaštita od pogrešnog priključenja klema na akumulator (za pretvarače snage 200W),
   • Zaštita od potpunog ispražnjenja akumulatora sa zvučnim alarmom upozorenja pred isključenje i nakon isključenja,
   • Zvučna i svetlosna indikacija rada pretvarača i stanja akumulatora sa upozorenjem za skoro prazan akumulator,
   • Zaštita od kratkog spoja pretvarača,
   • Zvučna indikacija i alarmiranje:

   • Zvučna indikacija promene režima rada uređaja, sa mreže na pretvarač i obrnuto,
   • Zvučna indikacija u režimu rada pretvarača na svakih 30 sec,
   • Zvučno upozorenje na svaku sec. za skoro prazan akumulator - pretvarač će uskoro biti isključen,
   • Zvučni alarm na pola sec. za prazan akumulator, kratak spoj ili kvar uredjaja,
   • Zvučna indikacija promene položaja prekidača.
   • Značenje svetlosnih indikatora:

   • Žuti sija - uređaj u režimu rada pretvarača, nema mrežnog napona ili je van potrebnih vrednosti,
   • Žuti blinka - pretvarač isključen (prekidač u položaju ISKLJ.),
   • Crveni sija - akumulator prazan (pretvarač se isključuje),
   • Crveni blinka - pretvarač radi ali je pred isključenje jer je akumulator skoro prazan,
   • Zeleni sija - prisustvo mrežnog napona, uređaj u režimu rada sa mreže,
   • Zeleni blinka - akumulator se puni (ako je napon akumulatora manji od 11V neće se uključiti punjač).
   • Funkcija prekidača:

   • Prekidač u položaju ISKLJ. – pretvarač se NE uključuje nakon nestanka ili lošeg mrežnog napona,
   • Prekidač u položaju UKLJ. – pretvarač u automatskom režimu rada (uključuje se nestankom ili kada je loš mrežni napon a isključuje dolaskom mrežnog napona).
   •