Početna > Diesel elektronika > Common Rail Injector tester

Common rail Injector Tester

 

power box CRIP2000 - COMMON RAIL INJECTOR TESTER

 

CRIP2000 injector tester je precizan elektronski simulator za testiranje i proveru ispravnosti svih vrsta COMMON RAIL injektora, elektromagnetnih i piezo, iz putničkog i teretnog programa.

 

CRIP2000 simulator odlikuje brzo testiranje injektora, preglednost i visoka tačnost merenja!

CRIP200 radi uz originalne test liste!

 

Testiranje injektora sa CRIP2000 je potpuno automatsko.

Nakon zadavanja osnovnih parametara testa ceo proces testiranja se odvija samostalno.

CRIP2000 vrši merenje, upravljanje, regulaciju i kontrolu svih potrebnih vrednosti testa.

Broj ciklusa ubrizgavanja zadaje se na samom uređaju i omogućava potpunu automatizaciju testiranja.

Tokom testiranja vrši se stalna kontrola ispravnosti zahtevanih vrednosti.

U slučaju nepravilnosti u radu testa ili nedozvoljenih odstupanja, na displeju simulatora biće ispisana poruka sa upozorenjem i opisom greške.

 

Karakteristike CRIP2000 simulatora:

 • Test svih vrsta common rail injektora, elektromagnetnih BOSCH, DELPHI, DENSO I, II, III, i piezo BOSCH i SIEMENS VDO, iz putničkog i teretnog programa
 • Brza i efikasna procedura testiranja u svim uslovima
 • Visoka tačnost dobijenih rezultata testa
 • Fabričke test liste
 • Verifikacija toka testa
 • Test 1, 2, ili 4 injektora
 • Izbor tipa injektora
 • Zadavanje vrednosti impulsa i pritiska preciznim višeobrtnim potenciometrima ili direktno postavljanje memorisanih vrednosti
 • Merenje količina po zadatom broju ciklusa
 • Automatska regulacija pritiska
 • Provera ispravnosti elektromagneta i piezo elementa dizni
 • Zaštita uređaja i injektora od oštećenja
 • 4 x 20 plavi LCD displej za prikaz podataka i vrednosti
 • Prikaz parametara testa: tip i broj injektora, vreme trajanja impulsa, zadati pritisak, ostvareni pritisak, broj ciklusa ubrizgavanja - zadati i ubrizgani, brzina rada testa, temperatura test ulja, trenutna faza testa
 • Prikaz upozorenja za: odstupanje radnog pritiska od zadatog, nepravilan rad injektora, nepravilan rad regulatora pritiska i davača pritiska
 • Kontrola vrata zaštitnog kabineta
 •  

  Obezeđena prezentacija, obuka, tehnička podrška.