Početna > Diesel elektronika > Common Rail Injector tester

Common rail Injector Tester

Elektronski simulator za testiranje i proveru ispravnosti svih vrsta Common Rail injektora

 

Common rail injector tester CRIP2000 - COMMON RAIL INJECTOR TESTER

 

CRIP2000 injektor tester je elektronski simulator za testiranje svih vrsta COMMON RAIL injektora, elektromagnetnih i piezo.

 

Testiranje injektora sa CRIP2000 je potpuno automatsko.

Nakon zadavanja osnovnih parametara testa ceo proces testiranja se odvija samostalno.

CRIP2000 vrši stalno upravljanje, regulaciju i kontrolu zadatih vrednosti testa.

Broj ciklusa ubrizgavanja zadaje se na samom uređaju i omogućava potpunu automatizaciju toka testa.

Tokom rada testa vrši se stalna provera vrednosti svih radnih parametara testa.

U slučaju bilo kakve greške ili odstupanja vrednosti od zadatih, na displeju će biti ispisana poruka upozorenja sa opisom.

 

CRIP2000 za svoj rad koristi originalne test liste!

 

Karakteristike CRIP2000 testera:

 

 • Test svih vrsta common rail injektora, elektromagnetnih BOSCH, DELPHI, DENSO I, II, III, i piezo BOSCH i SIEMENS VDO, iz putničkog i teretnog programa,
 • Brza i efikasna procedura testiranja injektora u svim uslovima,
 • Visoka tačnost dobijenih rezultata testa,
 • Fabričke test liste,
 • Verifikacija toka testa sa upozorenjem u slučaju greške,
 • Test 1, 2, ili 4 injektora,
 • Izbor tipa injektora,
 • Zadavanje vrednosti parametara testa manuelno ili programski,
 • Tačan broj ciklusa ubrizgavanja sa kontrolom merenja,
 • Automatska regulacija pritiska,
 • Strujna kontrola elektromagneta injektora sa detekcijom neispravnosti,
 • Zaštita uređaja i injektora od oštećenja,
 • 4 x 20 plavi LCD displej za prikaz podataka i vrednosti,
 • Prikaz parametara testa: tip i broj injektora, vreme trajanja impulsa, zadati pritisak, ostvareni pritisak, broj ciklusa ubrizgavanja - zadati i ubrizgani, brzina rada testa - broj obrtaja motora, temperatura test ulja, trenutna faza testa,
 • Prikaz upozorenja za: odstupanje radnog pritiska od zadatog, nepravilan rad injektora, nepravilan rad regulatora pritiska ili davača pritiska,
 • Kontrola vrata zaštitnog kabineta,
 •  

  Obezeđena prezentacija, obuka, tehnička podrška. Garancija 5 godina.