Početna > Diesel elektronika > Common Rail Injector tester

Common rail Injector Tester

 

power box CRIP2000 - COMMON RAIL INJECTOR TESTER

 

CRIP2000 injector tester je kompaktan elektronski simulator za testiranje i proveru ispravnosti svih vrsta COMMON RAIL injektora, elektromagnetnih i piezo, iz putničkog i teretnog programa.

 

Brzo testiranje injektora, pouzdanost rezultata, preglednost, visoka tačnost!

 

Originalne test liste!

 

Garancija 5 godina.

 

Testiranje injektora sa CRIP2000 je potpuno automatsko.

Nakon zadavanja osnovnih parametara testa ceo proces testiranja se odvija samostalno.

CRIP2000 vrši merenje, upravljanje, regulaciju i kontrolu svih potrebnih vrednosti testa.

Broj ciklusa ubrizgavanja zadaje se na samom uređaju i omogućava potpunu automatizaciju testiranja.

Tokom testiranja vrši se stalna kontrola ispravnosti zahtevanih vrednosti.

U slučaju nepravilnosti u radu testa ili nedozvoljenih odstupanja zahtevanih vrednosti na displeju će biti ispisana poruka sa upozorenjem i opisom greške.

 

Karakteristike CRIP2000:

 • Test svih vrsta common rail injektora, elektromagnetnih BOSCH, DELPHI, DENSO I, II, III, i piezo BOSCH i SIEMENS VDO, iz putničkog i teretnog programa
 • Brza i efikasna procedura testiranja u svim uslovima
 • Visoka tačnost dobijenih rezultata testa
 • Fabričke test liste
 • Verifikacija toka testa
 • Test 1, 2, ili 4 injektora
 • Izbor tipa injektora
 • Zadavanje vrednosti impulsa i pritiska preciznim višeobrtnim potenciometrima ili direktno postavljanje memorisanih vrednosti
 • Merenje količina po zadatom broju ciklusa
 • Automatska regulacija pritiska
 • Stalna strujna kontrola rada injektora sa detekcijom neispravnosti elektromagneta i piezo elementa
 • Zaštita uređaja i injektora od oštećenja
 • 4 x 20 plavi LCD displej za prikaz podataka i vrednosti
 • Prikaz parametara testa: tip i broj injektora, vreme trajanja impulsa, zadati pritisak, ostvareni pritisak, broj ciklusa ubrizgavanja - zadati i ubrizgani, brzina rada testa, temperatura test ulja, trenutna faza testa
 • Prikaz upozorenja za: odstupanje radnog pritiska od zadatog, nepravilan rad injektora, nepravilan rad regulatora pritiska i davača pritiska
 • Kontrola vrata zaštitnog kabineta
 •  

  Obezeđena prezentacija, obuka, tehnička podrška.