Početna > Diesel elektronika > Common Rail Injector tester

CRIP2000 Common rail Injector Tester

Brzo, precizno i pouzdano testiranje svih vrsta common rail injektora!
common rail injector tester

 

CRIP2000 je precizan elektronski simulator za testiranje i proveru ispravnosti svih vrsta COMMON RAIL injektora, elektromagnetnih i piezo, iz putničkog i teretnog programa.

Brzo testiranje injektora, visoka preciznost merenja, stalna kontrola toka testa, prikaz svih parametara testa!

CRIP2000 koristi fabričke test liste koje omogućavaju ispravno podešavanje injektora!

 

CRIP2000-TL sadrži bazu test lista za više od 300 injektora, poređanih po proizvođaču i broju injektora!

 

common rail injector tester common rail injector tester common rail injector tester common rail injector tester common rail injector tester

 

Testiranje injektora sa CRIP2000 je potpuno automatsko.

Nakon izbora injektora i test liste ceo proces testiranja se odvija samostalno.

CRIP2000 vrši merenje, upravljanje, regulaciju i kontrolu svih zahtevanih vrednosti testa.

Broj ciklusa ubrizgavanja zadaje se na samom uređaju i omogućava potpunu automatizaciju testiranja sa kontrolom punjenja epruveta.

Takođe, tokom testiranja vrši se stalna provera i verifikacija ispravnosti toka testa.

U slučaju bilo kakve greške u radu testa kao što su nepravilan rad injektora, regulatora, senzora pritiska ili odstupanje radnog pritiska od zahtevanog, na displeju simulatora biće ispisana poruka sa upozorenjem i opisom greške.

 

Karakteristike CRIP2000 common rail injector testera:
 • Test svih vrsta common rail injektora, elektromagnetnih BOSCH, DELPHI, DENSO I, II, III, i piezo BOSCH i SIEMENS VDO, iz putničkog i teretnog programa
 • Brza i efikasna procedura testiranja u svim uslovima
 • Visoka tačnost dobijenih rezultata testa
 • Fabričke test liste
 • Kontrola ispravnosti toka testa i prikaz upozorenja u slučaju nepravilnosti u radu testa
 • Broj istovremeno testiranih injektora 1, 2, 3 ili 4
 • CRIP2000-TL - Izbor injektora iz baze sa više od 300 injektora (izbor po proizvođaču i broju injektora). Test injektora može biti automatski sa izvršavanjem test liste po redu ili sa izborom testa po želji. Za svaki test prikazana je vrednost trajanja impulsa i zahtevani pritisak. Zahtevan opseg količina (Min i Max vrednost) proporcionalan je zadatom broju ciklusa ubrizgavanja.
 • Baza test lista se periodično dopunjava.
 • Kontinualno zadavanje vrednosti impulsa i pritiska (od 0 do max vrednosti) preciznim višeobrtnim potenciometrima.
 • CRIP2000 - Pozivanje memorisanih vrednosti test lista po rednom broju test liste ili zadavanje vrednosti test liste višeobrtnim potenciometrima
 • Merenje količina po zadatom broju ciklusa - sa kontrolom punjenja epruveta
 • Automatska regulacija pritiska u rail-u sa upozorenjem o odstupanju od zahtevanog
 • Provera ispravnosti elektromagneta i piezo elementa dizni
 • Elektronska zaštita uređaja i injektora od oštećenja
 • 4 x 20 plavi LCD displej za prikaz podataka i vrednosti
 • Prikaz LCD displeja: tip i broj injektora, vreme trajanja impulsa, zadati pritisak, ostvareni pritisak, broj ciklusa ubrizgavanja - zadati i ubrizgani, brzina rada testa (podesivo od 60 do 2000 obr/min), temperatura test ulja, trenutna faza testa, minimalna i maksimalna količina
 • Prikaz upozorenja za odstupanje radnog pritiska od zadatog, nepravilan rad injektora (neispravan injektor, loš konektor), nepravilan rad regulatora pritiska i davača pritiska
 • Kontrola vrata zaštitnog kabineta sa automatskim obaranjem pritiska
 • 5 godina garancije
 •  

  Obezeđena prezentacija, obuka, tehnička podrška, update.