Početna > Diesel elektronika > Common Rail Injector tester

Common rail Injector Tester

Precizan profesionalni elektronski simulator za testiranje i BRZU proveru ispravnosti svih vrsta Common Rail injektora!

 

Common rail injector tester CRIP2000 - COMMON RAIL INJECTOR TESTER

 

CRIP2000 injektor tester je precizan elektronski simulator za testiranje i brzu proveru ispravnosti svih vrsta COMMON RAIL injektora, elektromagnetnih i piezo.

Testiranje injektora sa CRIP2000 je potpuno automatsko.

Nakon zadavanja osnovnih parametara testa ceo proces testiranja se odvija samostalno.

CRIP2000 vrši stalno upravljanje, regulaciju i kontrolu svih potrebnih vrednosti testa.

Broj ciklusa ubrizgavanja zadaje se na samom uređaju i omogućava potpunu automatizaciju toka testa.

Tokom testiranja vrši se stalna provera svih radnih parametara testa.

U slučaju bilo kakve greške u radu testa na displeju uređaja biće prikazano upozorenje sa opisom.

Dobijeni rezultati testa potpuno su kompatibilni sa vrednostima količina iz originalne test liste!

 

Karakteristike CRIP2000 testera:

 • Test svih vrsta common rail injektora, elektromagnetnih BOSCH, DELPHI, DENSO I, II, III, i piezo BOSCH i SIEMENS VDO, iz putničkog i teretnog programa,
 • Brza procedura testiranja injektora u svim uslovima,
 • Visoka tačnost dobijenih rezultata testa,
 • Fabričke test liste za proveru ispravnosti injektora,
 • Verifikacija toka testa sa upozorenjem u slučaju bilo kakve greške u radu,
 • Test 1, 2, ili 4 injektora,
 • Izbor tipa injektora,
 • Zadavanje vrednosti testa manuelno ili programski,
 • Tačan broj ciklusa ubrizgavanja sa kontrolom merenja,
 • Automatska regulacija pritiska,
 • Kontrola rada injektora,
 • Zaštita uređaja i injektora od oštećenja,
 • 4 x 20 plavi LCD displej za prikaz podataka i vrednosti,
 • Prikaz parametara testa: tip i broj injektora, vreme trajanja impulsa, zadati pritisak, ostvareni pritisak, broj ciklusa ubrizgavanja - zadati i ubrizgani, brzina rada testa - broj obrtaja motora, temperatura test ulja, trenutna faza testa,
 • Upozorenje za odstupanje pritiska od zadatog, prijava nepravilnog rada injektora, regulatora pritiska, davača pritiska,
 • Senzor vrata zaštitnog kabineta sa automatskim isključenjem pritiska,
 • Obezbeđena prezentacija, obuka, tehnička podrška.
 • Garancija 5 godina