Uređaji

 • termoregulatori brojaci

  INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA

  Automatizacija u industriji doprinosi većoj produktivnosti i kvalitetu proizvoda, pa je akcenat pri konstrukciji mašina na primeni elektronskih uređaja koji vrše razna merenja i kontrole, upravljaju i regulišu procese. Tu spadaju uređaji za merenje i regulaciju temperature, termoregulatori, brojači, tajmeri ...

 • CR common rail

  DIESEL ELEKTRONIKA

  Razvoj sistema za ubrizgavanje goriva na vozilima sa dizel motorom, zahtevao je razvoj elektronskih uređaja koji u radioničkim uslovima mogu da vrše simulaciju rada i testiranje sistema. Najnoviji Common Rail simulatori za testiranje svig vrsta Common rail injektora i Common rail pumpi, PD testeri za proveru Bosch PD dizni na 12V i 24V i druga elektronska oprema za BOSCH radionice...

 • termometar obrtomer

  AUTO ELEKTRONIKA

  Savremeni automobili imaju više elektronskih sistema za upravljanje, kontrolu i nadzor rada čitavog vozila. Međutim, iako je to tako, neke bitne parametre sistema vozač mora da kontroliše vizuelno. Po posledicama koje može da izazove, najbitnija je temperatura motora. Tokom vožnje deo vozačeve pažnje usmeren je na praćenje i kontrolu ovih vrednosti. To svakako ostavlja mogućnost izostajanja pravovremenog reagovanja u situacijama kada pažnja popusti, i može da dovede do ozbiljnih posledica u slučaju pregrevanja motora. Pored temperature motora, bitan elemenat ispravnosti svakog automobila je napon akumulatora. Njegova neadekvatna vrednost drastično utiče na rad i ispravnost elektronskih uređaja i električnih potrošača. Vozač nema nikakav uvid u vrednost napona akumulatora, do trenutka kvara akumulatora, električnih potrošača ili elektronskih sistema na vozilu. Multi control paneli objedinjuju sva ova merenja na jednom mestu...

 • brzinomer hektormetar

  AGRO ELEKTRONIKA

  Savremeni elektronski uređaji doprinose sigurnijoj, konfornijoj i lakšoj upotrebi poljoprivredne mehanizacije, pružaju mogućnost merenja i kontrole bitnih vrednosti i parametara, kontrolišu stanje motora, mere brzinu kretanja, obrađenu površinu, obrtaje osovina, kao i upozoravaju u slučaju odstupanja od željenih vrednosti.

 • pretvarac napona 12/220

  PRETVARAČI NAPONA

  Pretvarači napona (invertori) su elektronski uređaji koji pretvaraju napon jedne vrednosti i oblika u drugi, željeni napon. Najinteresantniji su oni koji jednosmerni napon baterije 12V pretvaraju u naizmenični napon mreže 220V, i koriste se za neprekidno napajanje uređaja kao što su pumpe centralnog grejanja, računar, televizor, itd. Pored toga, zahvaljujući savremenim tehničkim rešenjima, ovi uređaji mogu obavljati i funkciju punjača akumulatora sa potpuno automatskim radom...