Početna > Agro elektronika > MCP-52

MCP52 - brzinomer, hektometar, pređeni put

MCP5

 

MCP52 je precizan elektronski uređaj za merenje brzine kretanja, obrađene površine i dužine pređenog puta.

 

Brzina kretanja se meri sa jednom decimalom (prikaz brzine može biti sa i bez prikaza decimale).

Pređeni put se meri u dve vrednosti: ukupni pređeni put i parcijalni pređeni put za merenje dužine parcele, koji je moguće resetovati.

Obrađena površina se takođe meri u dve vrednosti: ukupno obrađena površina i parcijalna obrađena površina za merenje površine parcele, koju je moguće resetovati. Merenje obrađene površine vrši se kada je heder aktivan. Poziciju hedera prikazuje Led dioda desno od displeja koja sija kada je heder aktivan.

Za izračunavanje obrađene površine potrebno je uneti radnu širinu zahvata.

Radna širina zahvata može se poloviti.

 

Uređajem se jednostavno rukuje upotrebom tastera kojim se vrši izbor prikaza merenja na displeju i sva potrebna podešavanja. Prikaz na displeju praćen je ispisom naziva veličine i sijanjem odgovarajuće Led diode iznad displeja.

Ako pre uključenja uređaja na napajanje pritisnemo taster, tada možemo videti pređeni put ukupno i obrađenu površinu ukupno. Ove vrednosti se ne mogu resetovati.

 

Za prikaz vrednosti koristi se četvorocifreni LED dispej visokog sjaja, sa visinom cifara 14mm.

 

Sva merenja su visoke tačnosti. Greška merenja 0.1%.

 

MCP52 koristi dve induktivne sonde, jednu za detekciju kretanja i drugu za poziciju hedera.

Induktivna sonda za brzinu kretanja čita impulse sa šrafova na točku ili kardanu (uneti parametre za obim i broj impulsa). Sonda za poziciju hedera detektuje podignut heder.

 

Nakon isključenja, uređaj trajno pamti vrednosti za pređeni put (parcijalno i ukupno), obrađenu površinu (parcijalno i ukupno) i sve parametre. Dimenzije uredjaja: 65 x 90 x 26mm.

Napajanje uređaja je sa instalacije na 12V ili 24V.

 

Prikaz vrednosti na displeju

• Brzina kretanja, od 0.0km/h do 100.0km/h

• Pređeni put-parcijalno, od 0.000km do 9999km

• Obrađena površina-parcijalno, od 00.00ara do 999.9ha

• Pređeni put ukupno, od 0km do 9999km

• Obrađena površina ukupno, od 0ha do 9999ha

Podešavanja

• Radna širina zahvata, od 0.00m do 30.00m

• Obim točka, od 0.00m do 10.00m

• Broj repera (impulsa) po točku, od 1 do 8

• Prikaz brzine sa decimalom ili bez

• Jačina sijanja displeja, od 1 do 5

• Reset pređenog puta parcijalno i obrađene površine parcijalno

• Polovljenje radnog zahvata