Početna > Auto elektronika > Multi control panel

Multi control panel

multi control panel

 

Multi control panel (MCP) je multifunkcijski elektronski uređaj koji može da meri od jedne do pet veličina.

Merenje, stalna kontrola vrednosti, zvučno i svetlosno upozorenje, kontrolna rada spoljnih uređaja.

 

MCP štiti motor od pregrevanja, kontroliše napon akumulatora - alternatora, meri broj obrtaja motora, broj moto sati, temperaturu kabine, spoljnu temperaturu, brzinu, površinu, itd.

 

Tasterom na uređaju bira se prikaz određene veličine na displeju kada sija odgovarajuća led dioda ili uključenjem multipleks opcije uređaj prikazuje jednu veličinu za drugom sa razmakom od par sekundi. Tasterom se vrše i sva podešavanja uređaja.

Sve kontrole koje uređaj vrši su stalno aktivne bez obzira šta je na displeju.

 

MCP ima široku primena u automobilima, kamionima, motociklima, traktorima, kombajnima, radnim mašinama, plovnim objektima, itd.

Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su univerzalni, na nosaču za laku i brzu montažu.

 

Tehničke karakteristike:

Tip displeja: sedmosegmentni LED displej, 3 cifre

Veličina displeja: 14.2mm

Boja displeja po zahtevu: crvena, zelena, bela, plava ili žuta

Podešavanje jačine sijanja displeja: od 1 do 5, sa sleep funkcijom

Opseg merenja temperatura: -25°C do 150°C

Opseg merenja napona: 9.0V do 30.0V

Opseg merenja obrtaja: 0 do 20.000 obr/min

Opseg merenja moto sati: 0 do 999

Opseg merenja brzine: 0 do 99.9km/h

Opseg merenja površine: 0 do 99.9ha

Podešavanje temperature upozorenja protiv pregrevanja motora: 0 do 150°C

Napajanje uređaja: 12V, 24V

Dimenzije uređaja: 75 x 45 x 25mm

Garancija 5 godina.

 

Modeli MCP uređaja sa više merenih veličina:
MCP - osnovna verzija

Merenje temperature motora, spoljne temperature ili kabine, napona akumulatora i broja obrtaja motora, zvučno i svetlostno upozorenje za povišenu temperaturu motora, za neadekvatan napon akumulatora ili alternatora i nisku spoljnu temperaturu

MCP sa radnim satima - proširena verzija

Osnovna verzija Multi control panela proširena sa merenjem broja radnih sati motora. Merenje radnih sati vrši se samo kada je motor u radu

MCP sa 3 temperature

Merenje 3 temperatura, kontrola temperatura, alarm, kontrolni izlaz

MCP sa izlazom za spoljni alarm

Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za spoljni alarm (sirena, svetlo ili sl.)

MCP sa izlazom za blokadu rada motora

Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za prinudno isključenje rada motora kao zaštita od pregrevanja i slično

MCP sa kontrolom rada ventilatora hladnjaka

Osnovna ili proširena verzija sa izlazom za upravljanje radom ventilatora hladnjaka motora

MCP sa 4 Shift led diode

Osnovna verzija, merenje dve temperature, napon akumulatora i broj obrtaja motora, zvučni i svetlostni alarm upozorenja za obe temperature i neadekvatan napon akumulatora, kontrola rada 4 Shift Led dioda

MCP sa 4 izlaza

Osnovna verzija sa 4 upravljačka izlaza za kontrolu rada spoljnih uređaja ili potrošača

Brzinomer i Hektometar

Digitalni merač brzine kretanja, dužine pređenog puta i obrađene površine. Širok raspon setovanja obima točka, broja impulsa po krugu i širine zahvata. Kontrola rada hedera.

Merenje brzine od 0.0 do 99.9km/h, dužine puta do 99.9km, obrađene površine do 99.9ha

 

 

  Modeli MCP uređaja sa jednom merenom veličinom:
 • termometar za auto
  Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja

  Digitalni termometar za merenje temperature motora sa zvučnim i svetlosnim upozorenjem protiv pregrevanja motora. Opseg merenja od -25°C do 130°C ili do 150°C. Setovanje temperature alarmiranja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V ili 24V. Sa temperaturnom sondom na nosaču za brzu montažu.

   

  Termometar sa regulacionim izlazom za hlađenje

  Automatska kontrola rada klima uređaja, kontrola rada ventilatora hladnjaka motora

  Termometar sa regulacinim izlazom za grejanje

  Kontrola rada etažnog grejanja, inkubatora, komora, itd.

 • termometar za auto
  Termometar temperature izduvnih gasova motora

  Digitalni termometar za merenje temperature izduvnih gasova motora. Opseg merenja od 0°C do 400°C. Setovanje temperature alarmiranja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V ili 24V. Sa temperaturnom sondom.

 • voltmetar za auto
  Voltmetar napona akumulatora i alternatora

  Digitalni voltmetar za merenje napona akumulatora i napona punjenja alternatora sa alarmom upozorenja za neadekvatan napon, ispod ili iznad potrebnog. Opseg merenja od 10.0 do 30.0V za napon napajanja ili drugi željeni opseg za kontrolnu ulaznog napona. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom.

 • obrtomer za auto
  Obrtomer

  Digitalni obrtomer za dizel i benzinske motore. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min. Prikaz x10 ili x100obr/min. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Podešavanje broja bobina ili odnosa remenica.

 • trkački obrtomer
  Obrtomer sa SHIFT Led diodama

  Trkački obrtomer sa displejem i kontrolom 4 ili 8 SHIFT LED dioda. Zadavanje praga uključenja LED dioda i načina paljenja. Memorisanje maksimalnog broja obrtaja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min.

   

  Novo!!! Ultra brzi obrtomer sa SHIFT Led diodama

  Obrtomer sa ultra brzom kontrolom rada 4 Shift led dioda, za trkačke automobile sa većim ubrzanjem. Opseg merenja do 20.000 obr/min.

 • Tahometar

  Digitalni brojač obrtaja osovine. Merenje broja obrtaja osovine, kontrola min ili max broja obrtaja, zvučno upozorenje u slučaju odstupanja. Setovanje po želji.

  Brojač komada

  Digitalni brojač impulsa ili komada, kumulativno ili preset brojanje, memorisanje, reset, ulaz može biti prekidač, neka od sondi ili elektronski signal

  Brojač moto sati

  Digitalni brojač moto sati, kumulativno ili parcijalno brojanje, memorisanje, reset

  Konvertor učestanosti u napon

  Digitalni brojač sa analognim izlazom