Početna > Auto elektronika > Multi control panel

MCP - Multi control panel

multi control panel

 

Multi control panel (MCP) je multifunkcijski elektronski uređaj za kontrolu stanja motora na automobilima, kamionima, motociklima, traktorima, kombajnima, radnim mašinama, plovnim objektima, itd.
MCP4 štiti motor od pregrevanja, kontroliše napon akumulatora - alternatora, meri broj obrtaja motora, broj moto sati, temperaturu kabine, spoljnu temperaturu...
MCP4 može da meri i brzinu kretanja, dužinu pređenog puta, obrađenu površinu, brzinu okretanja osovina...
Merenje, stalna kontrola vrednosti, zvučno i svetlosno upozorenje, kontrolni izlaz.

 

Opis:

Tasterom na uređaju bira se prikaz određene veličine na displeju kada sija odgovarajuća led dioda ili uključenjem multipleks opcije uređaj prikazuje jednu veličinu za drugom sa razmakom od par sekundi. Tasterom se vrše i sva podešavanja uređaja.

Sva merenja i kontrole koje uređaj vrši su stalno aktivni bez obzira šta je prikaz na displeju.

Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne senzore. Senzori su univerzalni, na nosaču za laku i brzu montažu.

Ugradnja senzora:

Senzor za merenje temperature motora ugraditi na motor podmetanjem pod pogodan šraf na glavi motora ili fiksiranjem uz crevo rashladne tecnosti. Drugi senzor ugraditi u željeni prostor za merenje spoljne temperature ili temperature kabine.

Alarm protiv pregrevanja motora podesiti za desetak stepeni iznad izmerene radne temperature motora.

Tehničke karakteristike:

- Tip displeja: sedmosegmentni LED displej, 3 cifre

- Veličina displeja: 14.2mm

- Boja displeja po zahtevu: crvena, zelena, bela, plava ili žuta

- Napajanje uređaja: 12V, 24V

- Dimenzije uređaja: 75 x 45 x 25mm

- Garancija 5 godina

Prikaz displeja:

• Temperatura motora, od – 25°C do +130°C

• Temperatura spoljna (kabine), od – 25°C do +130°C

• Napon akumulatora, od 9.0V do 16.0V i 18.0V do 30.0V (instalacija 24V)

• Broj obrtaja motora, od 0 do 9990obr/min, prikaz x10 ili x100

• Broj radnih sati motora, od 0 - 999sati, meri kada radi motor

• Brzina kretanja, od 0.0 do 99.9km/h

• Pređeni put parcijalno, od 0m do 999km

• Obrađena površina parcijalno, od 0.0ha do 99.9 ha

Podešavanja:

• Alarm temperature motora, od 0 do 150°C

• Odnos remenica radilice i alternatora (za dizel motor)

• Broj bobina (za benzinski motor)

• Prikaz obrtaja motora na 10obr/min ili na 100obr/min

• Radna širina zahvata, od 0.00m do 30.0m

• Obim točka, od 0.00m do 9.99m

• Broj repera (impulsa) po točku, od 1 do 8

• Jačina sijanja displeja, od 1 do 5

 

  MCP sa više funkcija:
 • multi control panel
  MCP41 - model sa 4 funkcije

  Merenje temperature motora sa alarmom upozorenja za povišenu temperaturu, merenje spoljne temperature ili kabine, napona akumulatora - alternatora sa upozorenjem za neadekvatan napon i broja obrtaja motora. Opcioni izlaz za spoljni alarm, kontrolu rada ventilatora ili prinudno isključenje motora.

 • multi control panel
  MCP42 - model sa 5 funkcija

  Merenje temperature motora sa alarmom upozorenja za povišenu temperaturu, merenje spoljne temperature ili kabine, napona akumulatora - alternatora sa upozorenjem za neadekvatan napon, broja obrtaja motora i broja radnih sati motora. Merenje radnih sati vrši se samo kada je motor u radu. Opcioni izlaz za spoljni alarm, kontrolu rada ventilatora ili prinudno isključenje motora.

 • multi control panel
  MCP43 - model sa 3 temperature

  Merenje 3 temperatura, kontrola temperatura, opcioni izlaz za spoljni alarm, kontrolu rada ventilatora ili prinudno isključenje motora.

 • multi control panel
  MCP44 - model sa 4 funkcije i kontrolom 4 Shift led dioda

  Merenje temperature motora na dve pozicije, merenje napona akumulatora i broj obrtaja motora, zvučni i svetlostni alarm upozorenja za obe temperature i neadekvatan napon akumulatora. Kontrola rada 4 Shift Led dioda.

 • MCP45 - Brzinomer i Hektometar

  Digitalni merač brzine kretanja, dužine pređenog puta i obrađene površine. Širok raspon setovanja obima točka, broja impulsa po krugu i širine zahvata. Kontrola rada hedera.

  Merenje brzine od 0.0 do 99.9km/h, dužine puta do 99.9km, obrađene površine do 99.9ha

 •  

   

  MCP sa jednom funkcijom:
 • termometar za auto
  MCP11 - Termometar temperature motora sa alarmom protiv pregrevanja

  Digitalni termometar za merenje temperature motora sa zvučnim i svetlosnim upozorenjem protiv pregrevanja motora. Opseg merenja od -25°C do 130°C ili do 150°C. Setovanje temperature alarmiranja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V ili 24V. Sa temperaturnom sondom na nosaču za brzu montažu. Opcioni izlaz za spoljni alarm, kontrolu rada ventilatora ili prinudno isključenje motora.

 • termometar za auto
  MCP12 - Termometar temperature izduvnih gasova motora

  Digitalni termometar za merenje temperature izduvnih gasova motora. Opseg merenja od 0°C do 400°C. Setovanje temperature alarmiranja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V ili 24V. Sa temperaturnom sondom.

 • voltmetar za auto
  MCP13 - Voltmetar napona akumulatora i alternatora

  Digitalni voltmetar za merenje napona akumulatora i napona punjenja alternatora sa alarmom upozorenja za neadekvatan napon, ispod ili iznad potrebnog. Opseg merenja od 10.0 do 30.0V za napon napajanja ili drugi željeni opseg za kontrolnu ulaznog napona. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom.

 • obrtomer za auto
  MCP14 - Obrtomer

  Digitalni obrtomer za dizel i benzinske motore. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min. Prikaz x10 ili x100obr/min. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Podešavanje broja bobina ili odnosa remenica.

 • trkački obrtomer
  MCP15 - Obrtomer sa SHIFT Led diodama

  Trkački obrtomer sa displejem i kontrolom 4 ili 8 SHIFT LED dioda. Zadavanje praga uključenja LED dioda i načina paljenja. Memorisanje maksimalnog broja obrtaja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min.

 • trkački obrtomer
  MCP16 - Brzi trkački obrtomer sa SHIFT Led diodama

  Trkački obrtomer sa displejem i brzom kontrolom rada 4 SHIFT LED dioda, za automobile većeg ubrzanja. Zadavanje praga uključenja LED dioda i načina paljenja. Memorisanje maksimalnog broja obrtaja. Veliki trocifreni Led displej 14mm. Boja displeja: plava, bela, žuta, crvena ili zelena. Podešavanje jačine sijanja displeja od 1 do 5, sa sleep funkcijom. Napajanje uređaja 12V. Opseg merenja od 0 do 20.000obr/min.

   

  Tahometar

  Digitalni brojač obrtaja osovine. Merenje broja obrtaja osovine, kontrola min ili max broja obrtaja, zvučno upozorenje u slučaju odstupanja. Setovanje po želji.

  Brojač komada

  Digitalni brojač impulsa ili komada, kumulativno ili preset brojanje, memorisanje, reset, ulaz može biti prekidač, neka od sondi ili elektronski signal

  Brojač moto sati

  Digitalni brojač moto sati, kumulativno ili parcijalno brojanje, memorisanje, reset

  Konvertor učestanosti u napon

  Digitalni brojač sa analognim izlazom