Početna > Auto elektronika > Multi control panel

Multi control panel

 • multi control panel
   

  Multi Control Panel u osnovnoj verziji meri temperaturu motora, spoljnu temperaturu, napon akumulatora i broj obrtaja motora, dok u proširenoj verziji i radne sate motora, prikazuje vrednosti veličina na displej, kontroliše ih i upozorava u slučaju prekoračenja zadatih graničnih vrednosti. Upozorenje je zvučno i svetlosno. Zadate vrednosti se mogu menjati po želji. Uređaj je jednostavan za rukovanje jer poseduje samo jedan taster za manipulaciju. Sva merenja su visoke tačnosti.

  Za merenje temperatura uređaj koristi sopstvene temperaturne sonde koje su na nosaču za jednostavnu i brzu ugradnju.

  Za prikaz vrednosti na uređaju je trocifreni Led displej sa ciframa visine 14.2mm. Boja displeja crvena, zelena, žuta, bela ili plava. Podešavanje jačine sijanja displeja u koracima od 0 do 5, sa sleep funkcijom.

  Tekući prikaz na displeju indiciraju 4 Led diode.

  Dimenzije uređaja: 75x45x25mm.

  Prikaz veličina:

  Kratkim stiskom na taster SET vršimo izbor veličine koja će biti prikazana na displej, kada sija odgovarajuća LED dioda:

  TEMPERATURA MOTORA – sija prva zelena LED dioda, opseg merenja temperature od – 25°C do 130°C

  SPOLJNA TEMPERATURA – sija druga zelena LED dioda, opseg merenja temperature od – 25°C do 130°C

  NAPON AKUMULATORA – sija žuta LED dioda, opseg merenja napona od 10.0V do 16.0V ili do 30.0V

  BROJ OBRTAJA MOTORA – sija crvena LED dioda, opseg merenja obrtaja od 0 do 20.000 obr/min, prikaz x10 ili x100obr/min)

  BROJ RADNIH SATI – ne sija nijedna LED dioda, opseg merenja od 0 do 999, merenje sati samo dok motor radi

   

  Kada je uključen DISPLEJ MULTIPLEKS na displeju se prikazuje jedna veličina za drugom u razmaku od par sekundi.

  Kratak spoj temperaturne sonde uzrokuje na displeju prikaz slova L, a prekid slova H, za pripadajuću sondu.

  Alarmiranje:

  - Alarm protiv pregrevanja motora - Porast temperature motora do zadate temperature alarmiranja uzrokuje zvučno i svetlosno upozorenje, sve dok je izmerena temperatura motora jednaka ili veća od zadate temperature. Bez obzira na dotadašnji prikaz, displej prikazuje temperaturu motora i blinka u ritmu rada zvučnog alarma.

  - Upozorenje od moguće pojave poledice na kolovozu - pad spoljne temperature ispod 4°C uzrokuje kratak zvučni signal i treptanje DRUGE Led diode 15 puta kao upozorenje za nisku spoljnu temperaturu i moguću pojavu leda

  - Upozorenje za neadekvatan napon akumulatora i alternatora - povećanje napona iznad ili smanjenje ispod propisanih vrednosti uzrokuje blinkanje treće Led diode

  Sve kontrole se odvijaju neprekidno, bez obzira na tekući prikaz na displeju!

  Podešavanja:

  U modu podešavanja možemo podešavati vrednost temperature alarmiranja protiv pregrevanja motora u opsegu od 0 do 150°C, Displej multipleks prikaz veličina jedne za drugom, intenzitet sijanja displeja i broj bobina za benzinski motor ili odnos prečnika remenica radilice i alternatora, za dizel motor. Podešavanje je jednostavno i trajno memorisano.

  Povezivanje:

  Multi control panel se povezuje na napajanje, dve temperaturne sonde i za merenje broja obrtaja na bobinu - za benzinski motor, ili na W izvod alternatora na dizel motoru, a može se koristiti i signal iz motornog računara za broj obrtaja, ako postoji. Ugradnja temperaturne sonde za merenje temperature motora vrši se jednostavnom montažom na glavi motora, bez potrebe za bušenjem, lepljenjem i sl. Drugu temperaturnu sondu možemo koristiti za merenje spoljne temperature, temperature kabinskog prostora i sl.