Početna > Pretvarači napona> Sinusni pretvarač napona

PRTS sinusni pretvarač napona 12Vdc / 220Vac sa punjačem

 • pretvarac naponapretvarac napona 12/220

   

   

  PRTS-200W, PRTS-300W, PRTS-500W

   

  Serija PRTS sinusnih pretvarača napona se koristi za neprekidno napajanje uređaja i sklopova koji u sebi sadrže elektromotore, transformatore, elektromagnete i slična induktivna opterećenja.

  Najčešće su to cirkulacione pumpe u sistemu grejanja - obične i inteligentne, sve vrste kotlova na gas, gorionika na pelet, peći na pelet, itd.

  Sinusni pretvarač obezbeđuje pravilan rad ovim uređajima kada nestane mrežnog napona.

  Sinusni pretvarač se preporučuje i za napajanje drugih električnih potrošača, kao sto su računar, serverska stanica, laptop, fiskalna kasa, wireless stanica, telefonska centrala, telefonska sekretarica, faks, TV, sijalica, razni punjači i adapteri...

   

  PRTS sinusni pretvarač napona je sa automatskim radom, regulisanim izlaznim naponom, visokim stepenom iskorišćenja i produženom autonomijom u odnosu na starije modele pretvarača.

  Pored toga, uređaj poseduje i inteligentni punjač akumulatora sa naprednim funkcijama punjenja, redovnog dopunjavanja i funkcijom periodičnog pražnjenja koja značajno produžava životni vek akumulatora u odnosu na pretvarače koji samo pune akumulator. Mogu se koristiti akumulatori većeg kapaciteta.

   

  Kada ima mrežnog napona, pretvarač napaja priključeni potrošač mrežnim naponom i brine o napunjenosti akumulatora. U slučaju nestanka mrežnog napona, pretvarač koristi energiju iz akumulatora da generiše sinusni napon mreže. Napajanje potrošača se tako nastavlja bez prekida.

   Tehničke karakteristike PRTS sinusnog pretvarača:
  • Čist sinusni oblik izlaznog napona
  • Automatski rad i kratko vreme prebacivanja sa mreže na pretvarač i obrnuto
  • Inteligentni punjač akumulatora struje 10A, sa naponskom i strujnom kontrolom punjenja, zaštitom od prepunjavanja i funkcijom periodičnog pražnjenja za produženi životni vek akumulatora, za akumulatore kapaciteta od 60Ah do 150Ah
  • Stabilisan izlazni napon pretvarača 220V +-5%, 50Hz
  • Ugrađen kvalitetan torusni transformator i prateća elektronika
  • Elektronska zaštita od nedozvoljenog pražnjenja akumulatora sa alarmom upozorenja za nizak napon
  • Elektronska zaštita od preopterećenja pretvarača
  • Elektronska zaštita od pregrevanja
  • Svetlosna i zvučna indikacija rada pretvarača i stanja akumulatora