Početna > Industrijska elektronika > Termoregulatori

Termoregulatori

 • Karakteristike mikroprocesorskih termoregulatora:

  - Tip ulaza: PTC, Pt100, Pt1000, termopar J, L, K, strujni, naponski

  - Linearizovana karakteristika sondi

  - Rezolucija merenja 0.1°C, 1°C

  - Greška merenja +/-1%

  - Kompenzacija hladnog kraja termo-para

  - Detekcija kratkog spoja ili prekida temperaturne sonde

  - Zaštita ulaza od smetnji

  - Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  - Tip regulacije: ON/OFF ili PID sa automatskim snimanjem sistema

  - Izlazi: relejni 15A ili naponski za pobudu Solid state releja

  - Napajanje termoregulatora: 12V, 24V ili 220V, potrošnja 0.5W

  - Tip kućišta: kućište od ABS plastike za panel ugradnju ili za ugradnju na šinu

  - Dimenzije kućišta za panel ugradnju u mm (ŠxVxD): 96x48x100

  - Dimenzije otvora za panel ugradnju u mm (ŠxV): 92x45.5

  - Garancija 5 godina

   

 • Vrste termoregulatora:
 • termoregulatori
  TC 217-1

  Vrsta: On/off tip termoregulatora

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: Pt100, termopar tip J

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlazi: jedan relejni 15A ili naponski za pobudu SSR

  Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • termoregulatori
  TC 217-14

  Vrsta: Termoregulator sa rezolucijom merenja 0.1°C

  Merni opseg: -50.0°C do 100.0°C

  Ulaz: Pt100

  Histerezis: 0 do 9°C,

  Izlaz: relejni 15A ili naponski za pobudu SSR

  Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Termoregulator visoke preciznosti merenja sa širokom primenom u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji.

 • termoregulatori
  TC 217-2

  Vrsta: On/off tip termoregulatora

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: Pt100, termopar tip J

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlazi: 2 relejna 15A ili naponska za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • termoregulatori
  TC 217-21

  Vrsta: On/off termoregulator

  Merni opseg: -50°C do 100°C

  Ulaz: PTC termo-senzor

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlaz: relejni 15A ili naponski za pobudu SSR

  Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • termoregulatori
  TC 217M11

  Vrsta: Termoregulator sa strujnim ili naponskim ulazom

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: strujni 4-20mA ili naponski 0-10V

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlaz: relejni 15A ili naponski za pobudu SSR

  Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • termoregulatori
  TC 217P7

  Vrsta: Pid termoregulator sa autotjuningom

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: Pt100, termopar tip J

  Izlaz: jedan ili dva relejna izlaza 15A ili naponska za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Precizna regulacija temperature bez zaletanja i kašnjenja usled inercije sistema, precizno održavanje temperature, automatsko snimanje sistema i postavljanje parametara regulacije.

 • termoregulatori
  TC 217S3

  Vrsta: Termoregulator sa tajmerom

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: PTC, Pt100, termopar tip J, širok opseg podešavanja vremena

  Izlaz: jedan ili dva relejna ili naponska izlaza za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Nakon starta procesa počinje zagrevanje do zadate temperature. Nakon dostizanja zadate temperature počinje održavanje temperature u zadatom vremenu regulacije. Po isteku ovog vremena proces je isključen - do ponovnog starta procesa. Kraj procesa može biti zvučno označen.

 • termoregulatori
  TC 217S4

  Vrsta: Termoregulator sa dva vremena (odloženo vreme do početka regulacije i vreme trajanja regulacije)

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: PTC, Pt100, termopar tip J, podešavanje vremena od 0 do 900min

  Izlaz: jedan ili dva relejna ili naponska izlaza za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje do zadate temperature, drugi izlaz ON/OFF regulacija

  Opis rada: Nakon starta procesa teče odloženo vreme do početka zagrevanja. Po isteku ovog vremena počinje zagrevanje do zadate temperature. Nakon dostizanja zadate temperature počinje održavanje temperature u zadatom vremenu regulacije. Po isteku ovog vremena proces je isključen.

 • termoregulatori
  TC 217-28

  Vrsta: Termoregulator za gorionik na pelet

  Merni opseg: 0°C do 100°C

  Ulaz: PTC, Pt100, termopar tip J

  Izlaz: 2 relejna izlaza 15A

  Opis rada: Upravljanje radom gorionika na PELET na osnovu zadate i izmerene temperature kotla i vremena rada i pauze dozatora za pelet. Uključenje ventilatora i dozatora vrši se shodno zadatim vremenima sve dok je temperatura kotla manja od zadate temperature.

 • termoregulatori
  TC 217-330

  Vrsta: Diferencijalni termoregulator sa 3 ili 5 ulaza i 3 izlaza

  Merni opseg: -50°C do 100°C

  Ulaz: PTC temperaturna sonda

  Izlazi: 3 relejna izlaza 15A

  Opis rada: U sistemu grejanja sanitarne vode vrši izbor načina dogrevanja vode u zavisnosti od izmerene temperature u bojleru, na solarnom panelu i etažnom grejanju. Upravlja uključenjem pumpi i grejača u bojleru na osnovu temperaturne razlike. Prikaz svih temperatura, parametara i trenutnog načina dogrevanja.

 • termoregulatori
  TC 217-13

  Vrsta: Termoregulator za vođenje procesa sa tri temperature i tri vremena

  Merni opseg: 0°C do 450°C

  Ulaz: PTC, Pt100, termopar tip J

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlaz: jedan ili dva relejna 15A ili naponska izlaza za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Nakon komande za start regulacije počinje zagrevanje do prve zadate temperature i nakon dostizanja počinje da teče vreme trajanja prve regulacije. Po isteku zadatog vremena, regulacija je na drugoj zadatoj temperaturi sa drugim vremenom trajanja. Nakon isteka drugog vremena, regulacija je na trećoj temperaturi u trajanju trećeg vremena. Po isteku trećeg vremena regulacija je isključena do ponovne komande za novi ciklus.

 • termoregulatori
  TC 217-31

  Vrsta: On/off ili PID tip termoregulatora

  Merni opseg: -50°C do 1000°C

  Ulaz: termopar NiCr-Ni tip K

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlazi: 2 relejna 15A ili naponska za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • termoregulatori
  Termoregulator na zahtev

  Ako imate potrebu za termoregulatorom koji bi imao neke druge karakteristike, slobodno nas kontaktirajte!