Početna > Industrijska elektronika > Termoregulatori 417H

Termoregulatori TC417H

termoregulatori TC 417H termoregulatori TC 417H termoregulatori TC 417H

 

 • Termoregulatori serije TC417H su univerzalni mikroprocesorski termokontroleri širokog spektra primene.

  Kompaktna izrada, preciznost, pouzdanost i trajnost, odlike su kvaliteta termoregulatora serije TC417H. Otpornost na povišene temperature radnog okruženja i na povišen mrežni napon.

  Funkcionalan korisnički meni omogućava jednostavno podešavanje i prilagođavanje termoregulatora svakom zahtevu.

  Tip regulacije je ON-OFF sa podesivim histerezisom i PID regulacija sa automatskim snimanjem karakteristika sistema i postavljanjem parametara regulacije za preciznu regulaciju bez oscilovanja temperature usled inercije sistema.

  Merni opseg u rasponu od -50°C do 1500°C.

  Jedan ulaz.

  Jedan, dva ili tri logička ili relejna izlaza 10A/250VAC.

  Termoregulatori TC417H mogu imati tajmer za odloženu regulaciju, tajmer za trajanje regulacije, više segmenata regulacije, kontrolu za start procesa, kontrolu grejača u vezi zvezda i trougao, itd.

  Tehničke karakteristike termoregulatora TC417H:

  - Tip ulaza: PTC, Pt100 (dvožični, trožični), Pt1000, termopar J, L, K, strujni, naponski

  - Linearizovana karakteristika sondi

  - Rezolucija merenja 0.1°C, 1°C

  - Greška merenja +/-1%

  - Kompenzacija hladnog kraja termo-para

  - Detekcija kratkog spoja ili prekida temperaturne sonde

  - Zaštita ulaza od smetnji

  - Način regulacije: grejanje, hlađenje, alarm

  - Tip regulacije: ON/OFF ili PID sa automatskim snimanjem sistema

  - Izlazi: do 3 relejna izlaza 10A/250VAC ili naponska za pobudu Solid state releja

  - Displej: četvorocifreni sedmosegmentni Led displej 14.2mm u crvenoj, zelenoj, beloj, žutoj ili plavoj boji za prikaz izmerene temperature, četvorocifreni sedmosegmentni Led displej 9mm u crvenoj, zelenoj, beloj, žutoj ili plavoj boji za prikaz parametara

  - Napajanje: 12Vac/dc, 24Vac/dc ili 220Vac, potrošnja 2W

  - Tip kućišta: kućište od ABS plastike za panel ugradnju

  - Dimenzije kućišta (ŠxVxD): 96x48x100mm

  - Dimenzije otvora za panel ugradnju (ŠxV): 89x44mm

  - Garancija 5 godina

 • Kod za naručivanje termoregulatora:

  TC417H - a - b - c - d - e

  gde je a - tip sonde (npr. Pt100), b - tip regulacije ON/OFF ili PID, c - napon napajanja 12V, 24V ili 220V, d - merni opseg (od do), e - tip izlaza (logički ili relejni)

   

  Primer koda za naručivanje:

  TC417H - Pt100 - ON/OFF - 220 - 0 do 500 - rele/rele

  ili

  TC417H - J - PID - 24 - 0 do 500 - rele/logički/rele

 • Modeli termoregulatora po oznakama:

   

  TC 417H-1

  Vrsta: On/off termoregulator

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: Pt100, termopar tip J

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlazi: jedan relejni 10A/250VAC ili naponski za pobudu SSR

  Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • TC 417H-14

  Vrsta: Termoregulator sa rezolucijom merenja 0.1°C

  Merni opseg: -50.0°C do 100.0°C

  Ulaz: Pt100

  Histerezis: 0 do 9°C,

  Izlaz: relejni 10A/250VAC ili naponski za pobudu SSR

  Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Termoregulator visoke preciznosti merenja sa širokom primenom u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji.

 • TC 417H-2

  Vrsta: On/off termoregulator

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: Pt100, termopar tip J

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlazi: 2 relejna 10A/250VAC ili naponska za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • TC 417H-21

  Vrsta: On/off termoregulator

  Merni opseg: -50°C do 100°C

  Ulaz: PTC termo-senzor

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlaz: relejni 10A/250VAC ili naponski za pobudu SSR

  Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • TC 417H-M11

  Vrsta: Termoregulator sa strujnim ili naponskim ulazom

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: strujni 4-20mA ili naponski 0-10V

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlaz: relejni 10A/250VAC ili naponski za pobudu SSR

  Način regulacije: grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.

 • TC 417H-P7

  Vrsta: Pid termoregulator sa autotjuningom

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: Pt100, termopar tip J

  Izlaz: jedan ili dva relejna izlaza 10A/250VAC ili naponska za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Precizna regulacija temperature bez zaletanja i kašnjenja usled inercije sistema, precizno održavanje temperature, automatsko snimanje sistema i postavljanje parametara regulacije.

 • TC 417H-S3

  Vrsta: Termoregulator sa tajmerom

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: PTC, Pt100, termopar tip J, širok opseg podešavanja vremena

  Izlaz: jedan ili dva relejna ili naponska izlaza za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Nakon starta procesa počinje zagrevanje do zadate temperature. Nakon dostizanja zadate temperature počinje održavanje temperature u zadatom vremenu regulacije. Po isteku ovog vremena proces je isključen - do ponovnog starta procesa. Kraj procesa može biti zvučno označen.

 • TC 417H-S4

  Vrsta: Termoregulator sa dva vremena (odloženo vreme do početka regulacije i vreme trajanja regulacije)

  Merni opseg: -50°C do 450°C

  Ulaz: PTC, Pt100, termopar tip J, podešavanje vremena od 0 do 900min

  Izlaz: jedan ili dva relejna ili naponska izlaza za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje do zadate temperature, drugi izlaz ON/OFF regulacija

  Opis rada: Nakon starta procesa teče odloženo vreme do početka zagrevanja. Po isteku ovog vremena počinje zagrevanje do zadate temperature. Nakon dostizanja zadate temperature počinje održavanje temperature u zadatom vremenu regulacije. Po isteku ovog vremena proces je isključen.

 • TC 417H-28

  Vrsta: Termoregulator za gorionik na pelet

  Merni opseg: 0°C do 100°C

  Ulaz: PTC, Pt100, termopar tip J

  Izlaz: 2 relejna izlaza 10A/250VAC

  Opis rada: Upravljanje radom gorionika na PELET na osnovu zadate i izmerene temperature kotla i vremena rada i pauze dozatora za pelet. Uključenje ventilatora i dozatora vrši se shodno zadatim vremenima sve dok je temperatura kotla manja od zadate temperature.

 • TC 417H-330

  Vrsta: Diferencijalni termoregulator sa 3 ili 5 ulaza i 3 izlaza

  Merni opseg: -50°C do 100°C

  Ulaz: PTC temperaturna sonda

  Izlazi: 3 relejna izlaza 10A/250VAC

  Opis rada: U sistemu grejanja sanitarne vode vrši izbor načina dogrevanja vode u zavisnosti od izmerene temperature u bojleru, na solarnom panelu i etažnom grejanju. Upravlja uključenjem pumpi i grejača u bojleru na osnovu temperaturne razlike. Prikaz svih temperatura, parametara i trenutnog načina dogrevanja.

 • TC 417H-13

  Vrsta: Termoregulator za vođenje procesa sa tri temperature i tri vremena

  Merni opseg: 0°C do 450°C

  Ulaz: PTC, Pt100, termopar tip J

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlaz: jedan ili dva relejna 10A/250VAC ili naponska izlaza za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Nakon komande za start regulacije počinje zagrevanje do prve zadate temperature i nakon dostizanja počinje da teče vreme trajanja prve regulacije. Po isteku zadatog vremena, regulacija je na drugoj zadatoj temperaturi sa drugim vremenom trajanja. Nakon isteka drugog vremena, regulacija je na trećoj temperaturi u trajanju trećeg vremena. Po isteku trećeg vremena regulacija je isključena do ponovne komande za novi ciklus.

 • TC 417H-31

  Vrsta: On/off ili PID termoregulator

  Merni opseg: -50°C do 1200°C

  Ulaz: termopar NiCr-Ni tip K

  Histerezis: 0 do 9°C

  Izlazi: 2 relejna 10A/250VAC ili naponska za pobudu SSR

  Način regulacije: prvi izlaz grejanje ili hlađenje, drugi izlaz alarm ili po želji grejanje ili hlađenje

  Opis rada: Univerzalni tip termoregulatora sa funkcijom grejanja ili hlađenja do zadate temperature, sa zadatim histerezisom.